Barcelona Cultura
Skip to main content

Grups de treball


En el Plenari celebrat a l’abril de 2022 es proposa iniciar un procés de treball conjunt des del Consell de Cultura per crear comissions que permetin abordar i debatre les necessitats de la cultura a la ciutat. Des d’aleshores l’activitat del Consell de la Cultura s’ha centrat en promoure grups de treball que tractin temes d’interès per al Consell amb l’objectiu d’arribar a concretar propostes concretes que puguin incidir en les polítiques públiques culturals de la ciutat.

Els grups de treball estan formats per membres del Consell, però també s’obren a altres actors presents a la nostra ciutat que no formen part del Consell, però que aporten coneixement i expertesa a la reflexió i al debat plantejats en cada cas.