Barcelona Cultura
Skip to main content

Grups de treball


En el Plenari celebrat a l’abril de 2022 es proposa iniciar un procés de treball conjunt des del Consell de Cultura per crear comissions que permetin abordar i debatre les necessitats de la cultura a la ciutat.

Amb aquest objectiu, es proposa constituir un primer grup de treball pilot per compartir conceptes i significats al voltant de la cultura amb el propòsit de facilitar un marc de discussió comú dins el Consell per debatre entorn de les mesures necessàries per aconseguir el “bon viure”, que respon a l’existència d’un ecosistema cultural obert, múltiple, comprensiu i adaptatiu que vetlla pel compliment dels drets culturals i que respon a les necessitats de la ciutadania, així com ajudar a definir una metodologia de treball per a grups posteriors.

Com a punt de partida, es van establir cinc àmbits a tractar: la governança cultural, la comunicació cultural, la sostenibilitat cultural, els drets (laborals i culturals) i la cultura i l’educació. En cadascuna de les sessions es va debatre al voltant d’aquests conceptes i de les seves possibilitats i mancances.

El resultat d’aquests primers debat el podeu veure en el document adjunt.