Barcelona Cultura
Skip to main content

Reglament del Consell


El Reglament és el document que recull el conjunt de regles de funcionament del Consell.  Va ser elaborat durant l’any 2007 per una Comissió delegada del Ple del Consell i va ser aprovat, per unanimitat, pel Plenari del Consell Municipal de Barcelona, en sessió celebrada el 27 de juny de 2008.

El Reglament defineix un model inèdit de Consell, que conté elements dels consells de cultura de tradició continental o francòfona, en el sentit de ser un òrgan consultiu i assessor, impulsor de debat ireflexió sobre la cultura i la ciutat.  Però també incorpora elements propis dels Arts Councils de tradició anglosaxona, orientats a la praxi de les polítiques culturals i, per tant, dotats amb funcions executives.

Descarregar el reglament (PDF).