Barcelona Cultura
Skip to main content

Comissió de Seguiment del Protocol del Seguici Popular


La Comissió de Seguiment del Protocol del Seguici Popular de Barcelona s’encarrega d’analitzar d’analitzar aquest protocol, els actes en els quals ha de participar el Seguici (ordres, protocols, representativitats, danses, etc…), la incorporació d’altres col·lectius que ho sol·licitin, la participació del Seguici en actes puntuals fora d’aquest protocol, la participació en el Seguici d’elements i/o col·lectius forans, la participació del Seguici fora dels límits de la ciutat en actes ressenyables i qualsevol imprevist o conflicte que pugui sorgir al voltant del Seguici i el seu protocol.