Barcelona Cultura
Skip to main content

Comissió de Seguiment del Protocol del Seguici Popular


La Comissió de Seguiment del Protocol del Seguici Popular de Barcelona s’encarrega d’analitzar d’analitzar aquest protocol, els actes en els quals ha de participar el Seguici (ordres, protocols, representativitats, danses, etc…), la incorporació d’altres col·lectius que ho sol·licitin, la participació del Seguici en actes puntuals fora d’aquest protocol, la participació en el Seguici d’elements i/o col·lectius forans, la participació del Seguici fora dels límits de la ciutat en actes ressenyables i qualsevol imprevist o conflicte que pugui sorgir al voltant del Seguici i el seu protocol.

La Comissió de Seguiment estarà integrada amb veu i vot per un representat dels Gegants de la Ciutat, un de l’Àliga de la Ciutat, un de la Coordinadora de Geganters de Barcelona, un de la Coordinadora de Colles de Gegants i Bestiari de Ciutat Vella – Bestiari Històric de Barcelona, un de l’ICUB, un del Gabinet de l’Alcaldia, més un assessor de fora de la ciutat, amb veu i sense vot, especialista en cultura popular i tradicional i protocols de seguicis. Així mateix, si s’aprova la incorporació d’un nou col·lectiu al Seguici, aquest disposarà d’un representant en la Comissió de Seguiment.