Barcelona Cultura
Skip to main content

El Consell


El Consell de la Cultura de Barcelona va ser creat l’any 2007 com a instrument per contribuir al desenvolupament cultural de Barcelona.

El Consell és un espai de diàleg entre el govern de la ciutat, els diversos sectors de la cultura i persones de reconeguda vàlua en l’àmbit de la cultura i les arts. El Consell s’articula com a òrgan de participació i incideix en la manera de fer polítiques culturals, en el com es defineixen i posen en pràctica.

Té una naturalesa mixta, alhora consultiva i executiva, independent del poder públic i, alhora, integrada en part pel govern de la ciutat.

Els òrgans de govern del Consell de la Cultura de Barcelona són el Ple i el Comitè Executiu. El Ple del Consell té la capacitat de crear Comissions delegades. Es regeix pel seu Reglament de funcionament intern.