Barcelona Cultura
Skip to main content

Comissions Delegades del Ple


Les Comissions Delegades, creades a iniciativa del Ple del Consell, s’obren a la participació de totes aquelles persones que, ja sigui a títol individual o en representació d’entitats, col·lectius o empreses, per generar el debat, la reflexió i el coneixement, així com el desenvolupament d’estudis i informes que puguin incidir en el disseny i definició de les polítiques culturals de la ciutat.