Barcelona Cultura
Skip to main content

Premis Ciutat de Barcelona


L’Ajuntament de Barcelona convoca anualment els Premis Ciutat de Barcelona amb l’objectiu de guardonar la creació, la investigació i la producció de qualitat realitzada a Barcelona per creadors o col·lectius que hi treballen o per institucions i organitzacions barcelonines que les promouen o les produeixen. Les obres guardonades han de contribuir al desenvolupament del fet cultural i han d’estar integrades en el teixit ciutadà en el qual participen els creadors, les associacions, les institucions públiques i les indústries culturals.

Correspon al Comitè Executiu del Consell de la Cultura de Barcelona proposar les persones que han de formar part dels diversos Jurats dels Premis Ciutat de Barcelona, d’acord amb les Bases Reguladores d’aquests guardons.