Barcelona Cultura
Skip to main content

L’any 2022 el Consell de la Cultura de Barcelona va impulsar un grup de treball pilot que va acabar elaborant el document “Construcció d’un marc conceptual comú per compartir elements constitutius i necessaris d’un ecosistema cultural per a la ciutat de Barcelona”. En aquest document es concreten 5 àmbits a abordar de manera progressiva. Tenint en compte aquests àmbits, al llarg de 2023 des del Consell es va dur a terme una reflexió estratègica per tal d’abordar la qüestió del model de governança cultural de Barcelona, ja que va ser l’àmbit de treball més prioritzat per les pròpies persones integrants del Ple.

Aquí podeu consultar l’informe final i el resum executiu del treball realitzat que sintetitza els principals resultats del procés de reflexió participativa i presenta una proposta d’agenda de millora de la gover­nança de la cultura, tenint en compte les aspiracions i inte­ressos dels diferents participants.

Aquest procés de reflexió estratègica ha tractat d’abordar un projecte de millora de la governança de la cultura que tingui en compte la visió diversa de la governança des del punt de vista de l’ampli ventall d’actors implicats, buscant configurar un full de ruta ambiciós i realista. L’objectiu ha estat elaborar un marc sòlid per tal que el Consell de Cultura de Barcelona pugui pivotar l’impuls d’accions de millora concretes de la gover­nança per a l’enfortiment i la sostenibilitat de la cultura a Barcelona.

Descarregar el resum executiu.

Descarregar l’informe final.