Barcelona Cultura
Skip to main content

El primer grup de treball que es va constituir l’any 2022 va néixer a mode de preàmbul amb un primer objectiu que era el de ser un grup pilot que ajudés a definir una metodologia de treball concreta per aquest i la resta de grups. En segon lloc, també pretenia posar en comú conceptes i significats al voltant de la cultura amb el propòsit de facilitar un marc de discussió comú dins el Consell. Un cop iniciat, es va creure adient debatre entorn de les mesures necessàries per aconseguir el “bon viure”, que respon a l’existència d’un ecosistema cultural obert, múltiple, comprensiu i adaptatiu que vetlla per al compliment dels drets culturals i que respon a les necessitats de la ciutadania.

Com a punt de partida, es van establir cinc àmbits a tractar: la governança cultural, la comunicació cultural, la sostenibilitat cultural, els drets (laborals i culturals) i la cultura i l’educació. En cadascuna de les sessions es va debatre al voltant d’aquests conceptes i de les seves possibilitats i mancances.

El resultat d’aquests primers debat el podeu veure en el document adjunt.