Barcelona Cultura
Skip to main content

Beques Barcelona Crea


Les Beques Barcelona Crea (BB_C) van néixer l’any 2020, impulsades per l’Institut de Cultura de Barcelona, a proposta del Comitè Executiu del Consell de Cultura de Barcelona, amb l’objectiu de donar suport al teixit cultural, educatiu i científic en un context de pandèmia.

Pertoca al Comitè Executiu del Consell de la Cultura de Barcelona designar les persones que formaran part de la comissió de valoració que ha de proposar la destinació de les diferents beques, d’acord amb la normativa reguladora d’aquestes convocatòries.

L’any 2023 les BB_C estan destinades a donar suport a la creació i contribuir a mantenir l’impuls cultural i científic de la ciutat posant èmfasi en els processos previs a la producció que acompanyen a la creació de propostes artístiques (conceptualització, gestació, investigació, experimentació, documentació…) en deu modalitats diferents:

  • Creació en arts escèniques
  • Experimentació i assaig en arts escèniques
  • Creació en arts visuals
  • Creació musical
  • Creació audiovisual
  • Cultures populars
  • Creació literària i traducció
  • Creació de guions audiovisuals
  • Creació en art i ciència
  • Creació comunitària