Barcelona Cultura
Skip to main content

Article 3r. Òrgans de govern del Consell


Són òrgans del govern i administració del Consell de la Cultura de Barcelona la Presidència,
la Vicepresidència, el Ple i el Comitè Executiu.