MUHBA Museu d'Història de Barcelona - Centre de Col·lecions

Carrer F Zona Franca, 22

Address:
Carrer F Zona Franca, 22
Districte:
Sants-Montjuïc
Neighborhood:
la Marina del Prat Vermell
City:
Barcelona

El Centre de Col·leccions, ubicat a la Zona Franca, és l’espai destinat a la conservació, l’estudi i la difusió de les col·leccions. Està integrat per una reserva museogràfica i un arxiu arqueològic, i les sales de recepció, de treball i de dipòsit garanteixen el tractament, la preservació i l’accessibilitat a les peces.

Es tracta d’un espai actiu de recerca i innovació en arqueologia, restauració, conservació i documentació dels objectes, que actua com a punt de referència per a potenciar les col·leccions com a font de coneixement, inspiració i gaudi. Alhora, l’enriquiment constant dels fons permet ampliar la capacitat de construir relats i mirades creuades sobre la història de la ciutat.

Hi ha: l'Arxiu arqueològic de Barcelona https://www.barcelona.cat/museuhistoria/ca/patrimonis/muhba-centre-de-colleccions/54-arxiu-arqueologic-de-barcelona

L’Arxiu Arqueològic és l’espai del museu dedicat al tractament, conservació i estudi dels béns exhumats a les excavacions arqueològiques que es fan a Barcelona. La seva finalitat és garantir-ne la conservació i la gestió organitzant l’espai i els usos a partir de dos circuits.

El primer respon a la necessitat dels arqueòlegs i altres professionals de fer les tasques prèvies al dipòsit definitiu del materials. El segon circuit respon a la idea d’edifici protector, que acredita unes condicions adequades d’emmagatzematge del material, n’assegura el vincle permanent amb la documentació arqueològica i en facilita la consulta, l’estudi i la difusió.

I la Reserva d’objectes i representacions de la ciutat https://www.barcelona.cat/museuhistoria/ca/patrimonis/muhba-centre-de-colleccions/55-reserva-dobjectes-i-representacions-de-la-ciutat

La col·lecció del museu està formada per objectes de naturalesa heterogènia que expliquen la història de la ciutat i dels ciutadans des de l’època prehistòrica fins al segle XXI, passat i present, des de diversos punts de vista.

La procedència dels objectes és diversa: intervencions arqueològiques, elements patrimonials salvaguardats ja des del segle XIX, objectes de representació institucional de l’Ajuntament, materials recuperats d’enderrocs motivats per grans canvis urbanístics o elements retirats de l’espai públic en compliment de la Llei de memòria històrica, entre altres. Actualment s’està treballant en la recollida de materials vinculats al passat industrial de la ciutat.