La LLei del Canvi Climàtic

La Llei de canvi climàtic a Catalunya de l’1 d’agost de 2017 és una mesura que parteix de la legislació comunitària europea. Els seus principals objectius són:

  • Aconseguir que Catalunya redueixi les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) i afavorir la transició cap a una economia baixa en carboni.
  • Reforçar i ampliar les estratègies i els plans que s’han elaborat durant els darrers anys. 
  • Promoure i garantir la coordinació de totes les administracions públiques catalanes, i fomentar la participació de la ciutadania, dels agents socials i dels agents econòmics.
  • Esdevenir un país capdavanter en la recerca i l'aplicació de noves tecnologies, i reduir la dependència energètica de Catalunya de recursos externs.
  • Fer visible el paper de Catalunya al món, tant en els projectes de cooperació com en la participació en els fòrums globals de debat sobre el canvi climàtic. 

La llei estableix unes fites de reducció d’emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) per afavorir la transició de Catalunya cap a un model de desenvolupament sostenible i determina que el país es compromet a assolir l'objectiu de reducció de les emissions de GEH del 40% per al 2030, del 65% per al 2040 i del 100% per al 2050 respecte als valors de 1990.

A l’estiu de 2019, El Tribunal Constitucional ha sentenciat que la Generalitat no té potestat per marcar objectius de reducció d'emissions o en la transició energètica. La sentència també ha anul·lat la prohibició del fracking i tira enrere el propòsit d'establir un pla de tancament de les centrals nuclears per al 2027.

El tribunal ha declarat inconstitucionals una quinzena d'articles; en canvi avala alguns dels articles que impugnava l'executiu, entre els quals destaca la creació de l'impost sobre emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.