Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

Projecte Tractor Créixer a Barcelona

Apoderament de la infancia en situació de vulnerabilitat en els àmbits social, educatiu i cultural

Objectius

Incrementar les capacitats socials, culturals i educatives dels infants i adolescents i llurs famílies més desafavorits socialment perquè puguin adquirir un major i millor apoderament social i personal.

Concretament:

 • Igualar les oportunitats des de la primera infància.
 • Garantir la cobertura de les necessitats socials i educatives de la infància i adolescència.
 • Augmentar i reforçar l’acció sòcio-educativa i cultural a la infància i a les famílies vulnerables.

Referents de la Comissió Executiva

Referents municipals

 • Departament de Participació Social i Departament d’infància i Família (Área de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona)
 • Consorci d’Educació de Barcelona
 • Institut Municipal d’Educació de Barcelona i Institut Infància i Adolescència

Membres

Xarxes i espais de participació

Accions realitzades

 • Constitució i signatura de compromís del Grup d’Impuls i Seguiment del projecte.
 • Recull dels projectes impulsats per les entitats en funció de franges d’edat, àmbit d’intervenció i territori.
 • Grups de treball per analitzar recursos i necessitats en les franges 0-6 i 16-18, i articular iniciatives públiques i associatives.
 • Col·laboració amb la Taula de recursos de suport educatiu que impulsa el Consorci d’educació de Barcelona.
 • Proposta de territorialització del GIS a l'Eix Besòs.

Pla de treball 2017

 • Buscar estratègies d’infància amb evidència d’impacte per tal d’impulsar projectes a la ciutat.
 • Impulsar un projecte concret en un àmbit i territori concret on s’hagi identificat la necessitat a partir del Mapa de Recursos de suport escolar a Barcelona en la franja d’edat 6-16: proposta de impulsar un projecte a l’Eix Besòs.
 • Analitzar les principals necessitats de la infància en l’etapa educativa 0-6 i impuls de projectes per reduir les desigualtats d’oportunitats.
 • Impuls i avenç en la territorialització del GIS a l'eix Besòs: trobada amb entitats amb serveis al Besòs, creant un GIS territorial.
 • Inici de la col·laboració amb el Departament de Joventut per aportar dades del pla d'adolescència i joventut per observar iniciatives territorials d'accions comunitàries, educatives, suport parental, etc.