Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

Projecte Tractor Ciutadania activa i compromesa

Apoderar les persones i incrementar el seu compromís social

Objectius

 • Incrementar la ciutadania compromesa i activa amb la Barcelona Social.
 • Promoure la ciutadania activa per reduir la soledat i l’aïllament de les persones dependents, les persones amb malalties cròniques i la gent gran que pateix una situació de soledat no volguda.

Referents de la Comissió Executiva

Referents municipals

 • Departament de Participació Social i Departament d’infància i Família (Área de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona)
 • Projecte Vincles

Membres

Xarxes i espais de participació

Accions realitzades

 • Constitució i signatura de compromís del Grup d’Impuls i Seguiment del projecte.
 • Presentació del projecte Vincles i les principals vies de col·laboració.
 • Aprovació de l’impuls de l’Àgora Ciutadana 2016 amb la Xarxa pel suport a les famílies cuidadores.
 • Desenvolupament d’una proposta d’estratègia de comunicació compartida entre totes les entitats per implicar la ciutadania.
 • Proposta de desenvolupament d'un Mapa de projectes i iniciatives per reduir la soledat i l'aïllament no volgut de persones dependents.
 • Promoció de l'Àgora Ciutadanà (2016)

Pla de treball 2017

 • Impuls d’una estratègia comunicativa per promoure el compromís social.
 • Promoció de la VI Àgora Ciutadana de l’Acord Ciutadà (2017).
 • Mapeig dels projectes tant a nivell de barri com de ciutat que promouen accions per reduir la soledat no volguda de persones dependents, amb malalties cròniques i gent gran.
 • Col·laboració en el desenvolupament del projecte Vincles a l’àmbit comunitari i de voluntariat.