Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

Projecte Tractor Barcelona Garantia Social

L'Objectiu del projecte és garantir a les persones o famílies de la ciutat la cobertura de les principals necessitats bàsiques o vitals en relació al dret a l’alimentació i a una temperatura adequada per al seu habitatge o accés als subministraments bàsics amb criteris de dignitat.

Referents de la Comissió Executiva

Referents municipals

 • Departament de Participació Social
 • IMSS Institut Municipal de Serveis Socials (Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona)

Membres

Accions realitzades

 • Constitució i firma del compromís del Grup d’Impuls i Seguiment del projecte.
 • Actualització del mapa de recursos per garantir el dret a l’alimentació a la ciutat de Barcelona.
 • Mapeig de recursos en l’àmbit del dret als subministraments bàsics, punt de distribució de roba i bancs de productes no alimentaris que operen a la ciutat de Barcelona.
 • Recull de recursos farmacèutics i sanitaris no coberts per la seguretat social.
 • Elaboració de mapes detallats dels punts de consum i distribució alimentària de la ciutat.
 • Entrevistes a agents clau de la ciutat per construir un model de ciutat que garanteixi la seguretat alimentària de la ciutadania.
 • Estudi del circuit actual per garantir el dret a l'alimentació a Barcelona.

Pla de treball 2017

 • Articulació del conjunt de recursos de la ciutat destinats a reduir la pobresa energètica.
 • Recull dels bancs de productes no alimentaris i els serveis i punts de distribució de productes i recursos farmacèutics i sanitaris no coberts per la seguretat social.
 • Treballar el tema del malbaratament alimentari, l’apoderament de les persones, el model de distribució i la problemática dels punts de distribució al carrer.
 • Preparació i impuls d’una Conferència del projecte tractor a inicis de 2017.
 • Desenvolupar una proposta de model o criteris per garantir la seguretat alimentària a la ciutat.

Documentació del Projecte Tractor

Informe de la Conferència Garantir la Cobertura de les necessitats essencials.
Mapatge de recursos alimentaris a la ciutat de Barcelona.
Recursos en l’àmbit del drets als subministraments bàsics (energètics i hídrics).
Recursos no coberts per la sanitat pública.
Bancs de productes no alimentaris.
Model col·laboratiu per garantir el dret a una alimentació adequada.

Gravació participació Curs "Alimentar la metròpoli".
Conferència 2017: Garantir la cobertura de les necessitats essencials

La Conferència es va emmarcar en el projecte tractor Barcelona Garantia Social de l’Acord Ciutadà que pretén garantir a les persones o famílies de la ciutat la cobertura de les principals necessitats bàsiques o vitals en relació al dret a l’alimentació i a una temperatura adequada per al seu habitatge o accés als subministraments bàsics amb criteris de dignitat.
[+] veure els detalls de la Conferència
Concretament:
 • 1. Garantir el dret a l’alimentació.
 • 2. Garantir l’accés als subministraments bàsics (energètics i hídrics).
 • 3. Garantir productes no alimentaris i serveis de primera necessitat.

Objectius

1. Compartir criteris i coneixements entre els diferents serveis municipals i de les entitats socials en l’àmbit de la garantia de les necessitats essencials.
2. Presentació dels mapes i els resultats de les recerques de recursos elaborades pel GIS.
3. Presentar i debatre la proposta de “Criteris per avançar cap a un model per garantir el dret a l’alimentació adequada a la ciutat de Barcelona” per tal de:
 • Compartir criteris de consens de ciutat.
 • Definir accions concretes i prioritzar.
4. Promoure la reflexió i debat per avançar en noves maneres d’organització per treballar de forma més coordinada i més complementària.

Grups de treball

Durant l'acte, es van organitzar diversos grups de treball on es va debatir els tres àmbits d’actuació del Projecte Tractor amb els següents objectius:
 • 1. Debatre els documents presentats: fer aportacions, propostes de canvis i modificacions.
 • 2. Prioritzar els temes més importants a impulsar a la ciutat.
 • 3. Reflexionar sobre com es pot promoure una millor coordinació a la ciutat.

Els grups van ser els següents:
 • El dret a l’alimentació.
 • El dret als subministraments bàsics (energètics i hídrics).
 • El dret als productes i serveis de primera necessitat no alimentaris.

Documentació


Programa de la Conferència 2017.

Informe de la Conferència 2017.

Documentació del grup "El dret a l’alimentació":
Criteris per avançar cap a un model per garantir el dret a l’alimentació adequada a la ciutat de Barcelona.
Mapatge de recursos alimentaris a la ciutat de Barcelona.
Registre d'aportacions.

Documentació del grup "El dret als subministraments bàsics (energètics i hídrics)":
Recursos en l’àmbit del drets als subministraments bàsics (energètics i hídrics).
Registre d'aportacions.

Documentació del grup "El dret als productes i serveis de primera necessitat no alimentaris":
Recursos no coberts per la sanitat pública.
Bancs de productes no alimentaris.
Registre d'aportacions.

Àlbum de Flickr de la Conferència Garantir la cobertura de les necessitats essencials.
Storify de la Conferència Garantir la cobertura de les necessitats essencials.
Vídeos de la Conferència Garantir la cobertura de les necessitats essencials.