Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

Xarxa d'economia social de Barcelona

La Xarxa d'inserció sociolaboral, actualment Xarxa d'economia social de Barcelona, es va constituir el mes d'abril de 2006 amb la finalitat de potenciar l’Economia Social a la ciutat per impulsar l’emprenedoria social i la innovació social, afavorir la inserció sociolaboral de les persones en risc d’exclusió i dels col·lectius més vulnerables, així com visualitzar bones pràctiques per part de les empreses socials, i també de la RSC de les empreses mercantils.

Per part de l'Ajuntament, aquesta xarxa està coordinada per Barcelona Activa, i també l'impulsen l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i l'Àrea de Drets Socials.

Entitats participants

logo xarxa
imatge xarxa 1
imatge xarxa 2
imatge xarxa 3

Objectius

 • Promoure, col·laborar, organitzar i participar en projectes i iniciatives de ciutat al voltant de l’economia i l’emprenedoria social per sensibilitzar els agents econòmics.
 • Avançar en la posada en valor i la visualització de l’economia social.
 • Aportar eines per enfortir i millorar la gestió empresarial de les organitzacions membres de la xarxa.
 • Oferir i compartir nous models d’intervenció i metodologies d’inserció sociolaboral a través del treball conjunt per tal d’optimitzar recursos.
 • Aportar eines per enfortir i millorar la gestió dels tècnics professionals del sector.
 • Sensibilitzar l’empresariat per incorporar polítiques de RSE a les empreses.
 • Identificar i difondre bones pràctiques i casos d’èxit en RSE.

Accions realitzades

 • Ampliació i millora del Portal de Recursos d'inserció laboral.
 • Catàleg de serveis i bones pràctiques i jornada de presentació del catàleg.
 • Jornada "Mesura de Govern per la contractació responsable".
 • Participació en la recollida de dades i contingut de la Guia de recursos per a l'ocupació: Barcelona Ciutat de treball, de l'Ajuntament de Barcelona.
 • Comissió de treball "Apropant-nos a les empreses".
 • Comissió de treball "Emprenedoria inclusiva".
 • Comissió de treball "Joves amb risc d'exclusió i abandó escolar prematur".
 • Comissió de seguiment de la Xarxa d'inserció.
 • Comissió mixta de seguiment de la contractació socialment responsable.
 • Creació d'una newsletter bimensual de la Xarxa.
 • Programa d'Activitats trimestral flexibles i en diferents formats que permeten la transferència i intercanvi de coneixements, metodologies, experiències i bones pràctiques d'inserció sociolaboral.
 • Celebració d'un Jornada de balanç de la Xarxa del període 2006-2010 i d'establiment de nous reptes de futur i del pla de treball per a l'any 2011 (18 de març de 2011). Durant la mateixa va tenir lloc la conferència "Responsabilitat social compartida: un model de futur?" a càrrec de la Sra. Nadia Benqué i es va fer un reconeixement públic a les empreses inclusives de la ciutat.
 • Participació en la recollida de dades i en l'elaboració del contingut de la nova edició de la Guia de recursos per a l'ocupació: Barcelona Ciutat de treball, de l'Ajuntament de Barcelona.
 • Aprofundiment en el coneixement del Projecte Banc del Temps, que ha permès l'adhesió de la Xarxa al projecte.
 • Presentació d'un projecte de la Xarxa al projecte Intermec, Learning from disability.
 • Presentació d'un projecte de la Xarxa al programa europeu Progress, de cooperació entre l'administració, l'empresa ordinària i l'empresa social.
 • Participació a la Fira de la Discapacitat, la Feria de Discapacidad y Empleo i la Fira d'economia solidària.
 • Col·laboracions i contactes amb altres xarxes: Red Euromediterránea de Economía Social (ESMED), Xarxa Musho Multi Stakeholder, Xarxa Local per a la Inclusió Laboral i Social de L’Hospitalet i la Xarxa Nous Usos Socials del Temps.
 • Desenvolupament del Programa de clàusules socials per a la inserció laboral de col·lectius amb risc d’exclusió amb un 100% cobertura sobre les ofertes rebudes,
 • Participació en el projecte “Tecnologia per a tothom” a la II Jornada de Tecnologia per a Tothom.
 • Suport i participació en la jornada sobre reptes en la inserció laboral de les persones trans.
 • Suport i participació en la jornada sobre immigració, formació i inserció laboral.
 • Formació i transferència de metodologies: accions formatives per a professionals de la XESB en l’àmbit de la inserció laboral i per a dirigents d’organitzacions de la XESB en l’àmbit de la gestió empresarial.
 • Visites per compartir models d’empreses socials i emprenedors socials.
 • Organització de la III Fira Solidària de Nadal d’Economia Social.
 • Suport i participació en la Jornada d’emprenedoria social i innovació amb l’Oficina de Promoció Econòmica del districte de l’Eixample.
 • Transferència de coneixement amb les universitats i organització de la jornada titulada “Nous reptes ciutadans: economia social i comunitat universitària, col·laboracions i sinergies”.
 • Impuls de la RSC a la ciutat. Participació en la IV Setmana de la RSC a Catalunya.
 • Desenvolupament del projecte “Sistema d’Informació per avaluar l’impacte dels serveis d’inserció laboral en les persones amb discapacitat i/o trastorn de salut mental”.
 • Projecte de creació d’una eina informàtica que mostri els productes i serveis que ofereixen les empreses socials.
 • Visualització de l’economia social i del treball realitzat per les organitzacions de la XESB: fulletó de la XESB, vídeo “L’emprenedoria social a Barcelona” i vídeo promocional de la XESB, publicació de documents de la Xarxa (Quadern d’emprenedoria social), participació en fires i congressos i elaboració de monogràfics en relació a l’Economia Social i l’emprenedoria social.

Pla de treball 2015

 • Presentar una eina per a empreses socials que permeti donar visibilitat als seus productes i serveis, alhora que les ajudi a augmentar el seu impacte social.
 • Coorganitzar amb l’Àrea de Drets Socials, la IV Fira d’Economia Social en el marc de la campanya de Nadal de l’Ajuntament.
 • Fer present l’economia i l’emprenedoria social en el context de la fira Biz Barcelona.
 • Portar a terme activitats de formació en gestió empresarial per a empreses socials.
 • Detectar i promoure oportunitats de col·laboració amb els districtes de la ciutat en relació a les iniciatives d’economia social.
 • Publicar materials de difusió i coneixement (monogràfics, fulls informatius, documents...).
 • Visitar diverses empreses d’economia social per transferència de models.
 • Participar en fires, congressos, jornades, grups de treball, fòrums... d’economia social i d’emprenedoria social.
 • Participar en el programa de clàusules socials com a agent intermediari facilitador de candidatures pel compliment de la clàusula de contractació d’un 5% de persones en risc d’exclusió per part de les empreses adjudicatàries.
 • Portar a terme activitats de formació en orientació professional i recerca de feina per a tècnics professionals del sector.
 • Realitzar projectes monogràfics amb relació a col·lectius específics per afavorir la seva inserció sociolaboral.
 • Desplegar i executar els reptes resultants de la jornada Tecnologia per a Tothom per avançar en les estratègies d’inserció sociolaboral de col·lectius en risc d’exclusió i persones amb discapacitat i/o trastorn de salut mental, a través de solucions tecnològiques.
 • Col·laborar amb el Charter de la Diversitat a Catalunya per tal de posar en contacte les empreses socials amb les del Charter que practiquen la RSC i ampliar així el seu mercat i els seus negocis.
 • Participar en la VI Setmana de la RSC a Catalunya.
 • Col·laborar amb les actuacions de la xarxa NUST.
 • Portar a terme activitats de formació en RSC per a empreses.
Vídeo de presentació de la XESB (2015)
Jornada de balanç de la Xarxa del període 2006-2010 i nous reptes de futur La Xarxa d'inserció sociolaboral va celebrar el dia 18 de març a l'edifici Mediatic la seva jornada anual, on es va fer balanç de les activitats realitzades durant el 2010 i es van plantejar les línies estratègiques i el pla de treball de 2011.
[+] veure més informació de la jornada

Durant l'acte es va comptar amb la participació de la Sra. Nadia Benqué, consultora en RSC, que va realitzar una conferència en relació a la responsabilitat social compartida; i una taula debat en la que van participar diverses entitats de la xarxa i en la que es van plantejar els nous reptes i models de futur en relació a la inserció sociolaboral de col·lectius amb especial vulnerabilitat.

Entre d'altres activitats també es va fer un reconeixement públic a empreses amb bones pràctiques en contractació de col·lectius vulnerables.

Conferència "Responsabilitat social compartida: un model de futur?".

Quaderns de la xarxa