Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

Projectes Tractors de l'Estratègia Compartida

L’Estratègia Compartida, és el full de ruta del qual es dota l’Acord Ciutadà, que compromet les institucions i entitats socials de la ciutat per treballar plegats cap a una Barcelona més inclusiva i fer front conjuntament als aspectes socials de la crisi.

Aquesta Estratègia, estableix una visió compartida de la ciutat per avançar en els drets socials amb el compromís i col·laboració de tothom. L’Estratègia estableix uns objectius i línies estratègiques compartides per l’Ajuntament i la societat civil en l’actuació social a la ciutat.

Les seves propostes d’acció articulen, no només els projectes finançats amb recursos públics de l’Ajuntament, sinó també dels recursos propis de les entitats socials i fons d’altres administracions que desenvolupen projectes del tercer sector a la ciutat.

És en el marc d’aquesta estratègia que es va establir desenvolupar projectes tractors transversals amb les línies estratègiques per articular projectes i accions diverses al voltant d’un mateix objectiu o àmbit.

Des de l’any 2016, s’han impulsat 5 Projectes Tractors, a partir de la creació dels Grups d’Impuls i Seguiment (GIS) formats per entitats i institucions de l’Acord, que despleguen la coproducció de les estratègies dissenyades, concretant projectes i accions compartides polítiques públiques, a partir de la cooperació, la confiança i el coneixement mutu:

imatge projectes tractors
imatge tractor