Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

Xarxa cultura per a la inclusió social

La Xarxa cultura per a la inclusió social, que es va posar en funcionament durant la primavera de l'any 2010, s'articula com un espai comú de relació entre organitzacions de l'àmbit social i de l'àmbit cultural, orientat a l'acció i a la reflexió sobre la cultura i la inclusió social.

La Xarxa cultura per a la inclusió social posa un especial èmfasi en:

 • El desenvolupament de les capacitats creatives de la ciutadania, i especialment de persones i col·lectius en risc d'exclusió.
 • El foment de l'accés a equipaments i projectes culturals, en qualsevol de les fases del cicle cultural (creació, producció, difusió, accés, formació).
 • L'impuls a plataformes transversals, en les quals cooperin entitats dels àmbits cultural i social.
 • La promoció d'un sistema de valors cívics de ciutadania, que afavoreixin la construcció compartida de ciutat.

Entitats participants

imatge xarxa 1
imatge xarxa 2
imatge xarxa 3

Objectius

 • Connectar organitzacions diverses per crear coneixement compartit sobre els vincles de la cultura amb l'acció social i per potenciar i enfortir la dimensió inclusiva de la cultura.
 • Fer més visibles les iniciatives i projectes que posen l'accent en la dimensió inclusiva del desenvolupament cultural.
 • Ser laboratori, posar en marxa accions i projectes concrets.

Accions realitzades

 • Jornada Cultura per la inclusió social (26 de maig de 2010).
 • Elaboració del Mapa de projectes culturals orientats a la inclusió.
 • Reunió del Grup Impulsor de la Xarxa dedicada monogràficament al plantejament del Mapa de projectes culturals orientats a la inclusió.
 • Segona Jornada Cultura per la inclusió social de presentació del "Mapa de projectes culturals orientats a la inclusió", que recull les bones pràctiques culturals orientades a la inclusió social (24 de febrer de 2011).
 • Desenvolupament web del "Mapa de projectes culturals orientats a la inclusió" per tal que el mapa esdevingui dinàmic i pugui ser actualitzat periòdicament.
 • Creació d’un Grup de treball per a l’elaboració de propostes per al Pla per a la Inclusió Social. Han integrat aquest grup: Adetca-Associació d’empreses de teatre de Catalunya, Apropa Cultura (L’Auditori, Mercat de les Flors, TNC, Teatre Lliure), ECAS-Entitats d’Acció Social de Catalunya, Fundació Tot Raval, Museu Marítim de Barcelona i Trans-formas.
 • Realització d’aportacions per significar la cultura en el Pla per a la Inclusió Social 2012-2015.

imatge jornadaJornada Cultura per a la inclusió social El dia 26 de maig de 2010 va tenir lloc la Jornada de presentació pública de la Xarxa Cultura per a la Inclusió Social amb la constitució del Grup Impulsor de la xarxa.
[+] veure més informació de la jornada

La xarxa, creada en el marc de l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva i el Consell de la Cultura de Barcelona, neix com un espai de confluència entre organitzacions socials i organitzacions culturals amb vocació de desenvolupar polítiques d'inclusió, especialment orientades a la superació de les desigualtats culturals.

L'acte ha comptat amb les intervencions del Sr. Ricard Gomà, Tinent d'Alcalde d'Acció Social i Ciutadania; el Sr. Jordi Martí, Delegat de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona; i el Sr. Carles Giner, Secretari del Consell de Cultura de Barcelona.

El Sr. Antonio Ariño, Professor de Sociologia de la Universitat de València, ha realitzat la ponència "Les desigualtats culturals a la ciutat del segle XXI". Durant l'acte, la Sra. Mercedes Giovinazzo, Directora de la Fundació Interarts, ha presentat les primeres eines per la construcció de coneixement sobre projectes culturals orientats a la inclusió.

La Jornada, adreçada a la vintena llarga d'organitzacions (associatives, privades i públiques) membres del Grup Impulsor, ha estat una oportunitat per treballar i dialogar sobre els conceptes vinculats a les desigualtats culturals, les noves i les velles: posar nom i magnituds a les desigualtats en matèria de cultura i aprofundir en el coneixement dels nous reptes que té la ciutat en aquest àmbit.

Documentació i materials:

Galeria d'imatges:


imatge imatge imatge
imatge imatge imatge

imatge jornadaII Jornada Cultura per a la inclusió social El dijous 24 de febrer de 2011 va tenir lloc al Palau de la Virreina la II Jornada Cultura per a la inclusió social, la segona sessió de treball plenària de la Xarxa Cultura per la Inclusió Social.
[+] veure més informació de la jornada

Prèviament a l'acte va celebrar-se el taller "Posar en valor la dimensió social de la cultura", un espai de debat sobre el Mapa d'Experiències Cultura per la inclusió social. El taller va aplegar una quinzena de persones del grup impulsor de la xarxa (tant agents culturals com agents de l'àmbit de l'acció social) i 3 persones expertes convidades.

L'acte central de la jornada va celebrar-se durant la segona part del matí, moment en el qual va tenir lloc la sessió plenària de la xarxa. Durant la mateixa va presentar-se el mapa d'experiències significatives de cultura per la inclusió social i es va debatre la proposta de creació de dos grups de treball a partir dels quals fer avançar el treball de la xarxa durant aquest any 2011.

Durant la jornada el Sr. Eduard Miralles, de la Diputació de Barcelona; el Sr. Xavier Fina, d'ICC Consultors Culturals; i la Sra. Eulàlia Bosch, de Gao lletres van ser les persones expertes que van analitzar en profunditat el treball realitzat amb el mapatge d'experiències culturals vinculades a la inclusió a la ciutat de Barcelona.

Documentació i materials:

Galeria d'imatges:

imatge imatge imatge

Documentació elaborada per la xarxa

Mapa de projectes culturals orientats a la inclusió.