El Pacte per la Mobilitat celebra els seus 25 anys

Des de la seva creació l'any 1998, el Pacte ha contribuït a impulsar iniciatives i consensuar actuacions per millorar la mobilitat i la seguretat viària urbana. Actualment formen part del Pacte per la Mobilitat 146 associacions, empreses, organismes, entitats públiques, gremis, col·legis professionals, sindicats, patronals, universitats i persones expertes vinculades amb la mobilitat, a part de tots els partits polítics amb representació a l’Ajuntament de Barcelona.

27/05/2024 - 19:48 h

El Palauet Albéniz ha acollit l’acte de celebració dels 25 anys de la constitució del Pacte per la Mobilitat de Barcelona. L’objectiu de la trobada, a banda de commemorar l’efemèride, ha estat posar en valor aquest espai de participació i donar un nou impuls al Pacte per la Mobilitat com un dels principals espais de consens i de diàleg entorn de les polítiques de mobilitat de Barcelona.

El 22 de juliol de l’any 1998, 37 entitats i 5 experts, juntament amb l’Ajuntament de Barcelona, van formalitzar el Pacte per la Mobilitat per expressar el seu compromís vers la mobilitat a la ciutat i per tractar especialment els temes de seguretat viària. El seu predecessor havia estat el “Consell Consultiu de Circulació”, creat l’any 1983, i que també aplegava entitats i associacions representatives del sector.

Els objectius del Pacte per la Mobilitat aprovats el 1998 i reformulats l’any 2016, es basen en:

  • Reduir la contaminació atmosfèrica, acústica i l’efecte de la mobilitat sobre el clima.
  • Afavorir el canvi dels desplaçaments cap als modes més sostenibles, silenciosos i segurs.
  • Incrementar i revitalitzar l’espai públic dedicat al vianant, la qualitat urbana i la seva accessibilitat.
  • Integrar l’ús de la bicicleta a la ciutat.
  • Aconseguir un transport col•lectiu eficient, accessible i integrat d’escala metropolitana.
  • Millorar la seguretat viària i la convivència entre els usuaris i usuàries dels diferents modes de transport.
  • Millorar l’eficiència de la logística i la distribució urbana  de mercaderies.
  • Promoure l’ús d’energies renovables i moderar el consum d’energia dels vehicles.
  • Gestionar de forma integral la dotació de places d’estacionament per a tots els modes.
  • Incorporar les noves tecnologies en la gestió de la mobilitat: formació, informació i senyalització.

Co creadors dels Plans de Mobilitat Urbana i moltes altres polítiques de mobilitat de la ciutat

Entre els temes que s’han abordat durant aquest anys destaquen especialment els Plans de Mobilitat Urbana (PMU’s) 2006-2012; 2013-2018; 2019-2024; i el que s’està començant a treballar pels anys 2025-2030. Documents que han marcat en el full de ruta de les polítiques de mobilitat i, a través dels quals s’ha anat construint l’actual model de mobilitat de la ciutat, en el qual a dia d’avui més del 80% de la ciutadania ja es desplaça de manera sostenible: a peu, en transport públic o en bicicleta o VMP.

A banda, dels PMU’s, durant aquests 25 anys també s’han fet més d’un centenar de sessions de debat (plenàries i sectorials, amb grups de treball específics) on s’han abordat els grans temes de ciutat en matèria de mobilitat amb relació als vianants, les bicicletes i els vehicles de mobilitat personal i el transport públic, a més de les qüestions relacionades amb el vehicle privat.

S’han compartit i intercanviat valoracions sobre el procés d’implantació de la Nova Xarxa de Bus, l’adopció del Sistema Tarifari Integrat, la connexió de la xarxa tramviària per la Diagonal, la regulació de la circulació dels vehicles de mobilitat personal, l’extensió del Bicing i de la infraestructura de carrils bici a la ciutat, el repartiment de llicències de bicisharing i motosharing, el creixement del vehicle elèctric, la incorporació dels radars a l’interior de Barcelona, les dades de seguretat viària i el Pla Local de Seguretat Viària, l’estratègia per una millor distribució urbana de mercaderies o diferents qüestions relacionades amb la creació i l’augment de l’Àrea regulada d’aparcament als carrers de la capital catalana, entre moltes altres qüestions.

Totes les entitats i sessions que ha fet el Pacte en els darrers anys es poden consultar aquí.