Sessions de participació obertes a la ciutadania per l’elaboració del nou Pla de Mobilitat Urbana 2025-2030

El procés participatiu per l’elaboració del nou Pla de Mobilitat Urbana 2025-2030 continua en marxa amb dues noves sessions obertes a la ciutadania. Es pot assistir a la sessió del dilluns, dia 3 de juny a les 17.30 h, a l’Espai Jove de la Fontana (carrer Gran de Gràcia, número 190) i el dimarts, 11 de juny a les 17.00 h a la seu del districte de Nou Barris. En aquesta segona sessió, a més, també s'hi podrà participar en línia.

..
23/05/2024 - 10:29 h

Per participar d’aquestes trobades cal inscriure’s prèviament a través del portal Decidim.

El nou Pla de Mobilitat Urbana 2025-2030 (PMU) serà el full de ruta de les polítiques de mobilitat a Barcelona durant els pròxims anys i, per això, es vol comptar amb la participació de la ciutadania en la seva redacció. Durant aquests mesos s’han programat més de dotze trobades amb entitats per abordar els aspectes concrets del pla com la mobilitat i l’accessibilitat, mobilitat en clau de gènere, mobilitat i sostenibilitat, la mobilitat laboral i educativa o la mobilitat turística, entre altres.

El projecte també s’està treballant amb els membres del Pacte per la Mobilitat, representants de les 140 entitats que han estat treballant en la diagnosi de l’estat de la mobilitat a la ciutat a partir dels indicadors del PMU 2019-2024, i han validat els eixos del nou pla i els objectius per a cadascun dels eixos.

Un model de mobilitat segur, un transport públic millor i menys dependència del cotxe

La diagnosi prèvia del nou PMU ha recollit els principals reptes que s’han d’abordar els anys vinents i determina tres línies estratègiques: establir un model de mobilitat en superfície segur, eficient i sostenible; assolir un sistema de transport públic que capti més viatgers del vehicle privat, i reduir la dependència del cotxe o la moto.

D’acord amb aquestes línies, la proposta de partida es basa a ampliar i protegir l’espai públic destinat a vianants, treballar en un nou model de gestió viària en l’àmbit de la ciutat que prioritzi els mitjans més sostenibles, fer un salt qualitatiu en l’accessibilitat del transport públic, Millorar l’eficiència i la fiabilitat del servei de transport públic d’alta capacitat i implementar mesures dirigides a reduir tant l’impacte com l’ús del vehicle privat motoritzat.

Inscripció a les sessions:

Enllaços relacionats