Els gegants més barbuts de la ciutat

La setmana de Sant Pau Ermità (15 de gener), Sant Maur (16 de gener) i Sant Antoni Abat (17 de gener) és coneguda popularment com la ‘setmana dels barbuts’. La tradició diu que és la setmana més freda de l’any.

Les barbes han arribat a ser motiu de controvèrsia a la imatgeria festiva. Un cas paradigmàtic és l’afaitada a què es va sotmetre el Gegant de la Ciutat l’any 1894, que va originar la queixa del perruquer dels gegants, que ja no podia demostrar les seves habilitats pentinant la barba. De fet, el Gegant de la Ciutat no porta barba del 1922 ençà.

Actualment la major part de gegants barcelonins porten barba de dos dies, tret d’una vintena de figures que sí que deixen veure llargues barbes: