Creix el percentatge de dones emprenedores a Barcelona

L’Oficina Municipal de Dades (OMD) ha publicat l’informe anual “L’emprenedoria a Barcelona”, un document que ofereix una visió del perfil emprenedor a la ciutat, i que recull un increment d’un 2% del percentatge de dones emprenedores respecte a l’any anterior, que augmenta fins al 42%.

recursos de Barcelona Activa per a empreses i projectes emprenedors i d'economia social i solidària
03/04/2024 - 10:02 h - Empresa Ajuntament de Barcelona

Per seté any consecutiu, l’Oficina Municipal de Dades (OMD) ha publicat aquest estudi, que recull els principals indicadors d’emprenedoria de l’any 2022.

Aquestes dades ofereixen una visió complementària de la informació que es publica en el marc del projecte acadèmic Global Entrepreneurship Monitor (GEM), que constitueix la font estadística de referència internacional sobre l’emprenedoria, però que no ofereix dades a escala municipal. Seguint la metodologia del projecte GEM, s’identifiquen les persones emprenedores a la Mostra contínua de vides laborals (MCVL) seleccionant les que són treballadores del règim d’autònoms de la seguretat social que inicien una activitat la durada de la qual comprèn un període de fins a 42 mesos.

Entre els indicadors que recull l’informe destaquen els següents:

  • Barcelona tenia l’any 2022 un total estimat de 40.875 persones emprenedores residents a la ciutat, prop de dos terços del total de l’àrea metropolitana (65%) i més de la quarta part de Catalunya (26%).
  • El 2022 hi havia a la ciutat 17.175 dones emprenedores i 23.700 homes emprenedors.
  • El pes de les dones emprenedores ha crescut en uns dos punts percentuals en el 2022 i se situa en el 42%.
  • En canvi, el col·lectiu d’homes emprenedors experimenta un descens significatiu (–7,6%), després de marcar màxims en el 2021.
  • La taxa d’activitat emprenedora a la ciutat, del 3,9%, es manté relativament estabilitzada en els darrers anys i se situa només dues dècimes per sota del nivell del 2021 i el 2019.
  • Per franges d’edat, el nombre de persones emprenedores de 18 a 39 anys  (21.100 persones) s’ha estabilitzat a la ciutat en relació amb el 2021 i representa el 51,6% del total, amb un lleuger predomini sobre les de 40 a 64 anys (19.775 persones).
  • Les persones emprenedores de Barcelona el 2022 seguien sent majoritàriament de nacionalitat espanyola: 22.850 persones, que representen el 55,9% del total. Tot i això, la seva participació sobre el total ha tendit a la baixa, mentre que la dels estrangers ha evolucionat a l’alça i ja representen el 44,1% del total. La taxa d’activitat emprenedora de la població estrangera (6%) dobla la de les persones de nacionalitat espanyola (3%).
  • El sector dels serveis continua sent el principal entre les persones emprenedores residents a la ciutat, que suposa un 89,2%.
  • L’Eixample concentra el nombre més alt de persones emprenedores (16,8%), de forma coherent amb el pes de la població resident, seguit de Sant Martí (13,6%) i Sarrià – Sant Gervasi (10,5%). L’evolució més positiva ha estat la de Gràcia, amb un increment del nombre de persones emprenedores del 8,3% en relació amb el 2021, seguit de Ciutat Vella (+3,9%) i les Corts (+1,3%).