Impuls i promoció de la sostenibilitat dels sectors econòmics

El “Full de ruta de l’economia per a la sostenibilitat a Barcelona 2030” és una aposta per facilitar la transició ecològica a través del suport als sectors econòmics amb la finalitat de generar solucions innovadores i aprofitar les noves oportunitats de negoci. Es pretén situar la ciutat com a referent amb la creació d’instruments útils i coordinats amb el conjunt d’agents públics i privats amb impacte en tota la regió metropolitana.

Vista aèria de la intersecció entre l’Avinguda Diagonal i el carrer Còrsega.
20/01/2023 - 14:22 h - Ajuntament Ajuntament de Barcelona

La proposta es focalitza en sis sectors clau per acompanyar les empreses en les transformacions del conjunt del model productiu de la ciutat cap a un de més sostenible, alhora que competitiu:

 • Indústria
 • Turisme
 • Construcció i infraestructures
 • Mobilitat i transport
 • Energia
 • Comerç, consum i alimentació

Els objectius que persegueix el full de ruta són els següents:

 • Acompanyar les empreses en la transformació cap a un model productiu més sostenible.
 • Fomentar i accelerar la generació de noves iniciatives emprenedores i nous models de negoci innovadors.
 • Facilitar l’aprofitament, per part de la petita economia de la ciutat, de les noves oportunitats de negoci.
 • Identificar noves oportunitats d’ocupació i de desenvolupament professional.
 • Desfrenar i aixecar barreres burocràtiques, administratives i culturals que representen obstacles per a l’impuls d’una economia transformadora i més sostenible.
 • Situar Barcelona com a ciutat de referència internacional en la transformació del teixit econòmic i productiu, fomentant així la creació de llocs de treball i facilitant la transició ecològica.

Amb la coordinació de Barcelona Activa, es treballarà amb el teixit econòmic, es reforçarà el posicionament internacional de la ciutat, es definirà una estratègia comuna i unificada i es dissenyarà una eina de governança eficaç aprofitant sinergies.

Aquest full de ruta s’emmarca en l’eix de la sostenibilitat del Barcelona Green Deal, l’agenda econòmica de Barcelona 2030, i està alineat amb els objectius de desenvolupament sostenible.

Actualment Barcelona és la catorzena ciutat més sostenible d’Europa, amb més de 56.000 llocs de treball vinculats a activitats d’economia verda i amb 1.800 organitzacions adherides a la xarxa Barcelona + Sostenible.