Compromís per al 2030: la meitat de la maquinària de les obres públiques lliure d’emissions

L'Ajuntament de Barcelona s'ha adherit a una declaració, juntament amb altres ciutats com Oslo, Copenhagen, Vantaa i Hèlsinki, on es compromet a què el 50% de la maquinària de les obres públiques sigui lliure d'emissions el 2030.

..
15/11/2022 - 11:07 h

La declaració s’ha fet en el marc de la conferència “Big Buyers Symposium” a Brussel•les. Aquest esdeveniment vol promoure la tasca de “grans compradors”, com és l’Ajuntament, en l’impuls a les obres de construcció zero emissions, els vehicles elèctrics pesats, la construcció circular i l’atenció mèdica digital.

Amb aquesta declaració es busca accelerar la transició cap a una ciutat neutra en carboni perquè millori la qualitat de l’aire i les condicions del personal de la construcció. Segons dades de la Comissió Europea, el sector de la construcció representa fins al 36% de l’ús global d’energia i el 39% de les emissions de GEH, per la qual cosa apostant per una maquinària neta es pot aconseguir una millora de la qualitat de l’aire, així com altres externalitats negatives provocades per les obres com el soroll o la congestió.

Per assolir els objectius que es marca la declaració caldrà comptar amb la disponibilitat de maquinària i superar els contractes existents o ja planificats, però amb aquest compromís, es vol incentivar al mercat i les empreses fabricants a accelerar les solucions de construcció lliures d’emissions i la transició cap a l’energia neta.

Per portar a terme aquest compromís, la declaració reforça la cooperació entre compradors públics, fabricants de maquinària, contractistes i proveïdors per aconseguir la infraestructura energètica i els avenços tecnològics que permetin aquest canvi.

Maquinària zero emissions a les obres de la ciutat

El principal objectiu del Govern municipal és millorar la qualitat de l’aire i reduir la contaminació acústica a la ciutat, d’acord amb els objectius fixats al “Programa de mesures contra la contaminació acústica”; el “Programa de Mesures contra la contaminació atmosfèrica”; i la “Declaració de l’Emergència Climàtica” que recullen la necessitat de reduir progressivament la contaminació ambiental i acústica de les obres de la ciutat.

En aquest sentit, i per assolir els objectius fixats en aquest compromís, l’Ajuntament de Barcelona es proposa aprovar una normativa que permeti que en els plecs de clàusules de les licitacions de les obres s’hi inclogui la incorporació progressiva de maquinària menys contaminant, en general, i elèctrica, en particular, com a elements rellevants per a l’adjudicació. Actualment, el Manual de Qualitat d’Obres de la ciutat, que ara s’està actualitzant, ja inclou l’exigència de criteris de sostenibilitat en la realització dels treballs.

Durant els mesos de juliol i setembre l’Ajuntament va promoure una primera prova pilot amb maquinària de construcció elèctrica juntament amb empreses executores per fer una comparativa entre les emissions contaminants i acústiques produïdes per la maquinària elèctrica i les de maquinària amb motor dièsel d’ús habitual. L’objectiu és continuar fent proves amb aquesta maquinària a les obres públiques per poder anar-ho implementant progressivament.