Reducció del 70% del trànsit privat i del 90% dels desplaçaments en transport públic

17/04/2020 - 21:01

Covid_19. Les dades de mobilitat de la setmana del 13 al 17 d'abril són similars a la del 23 al 27 d'abril, setmana amb les mateixes restriccions de mobilitat.

Es recomana desplaçar-se a peu sempre que es pugui o amb mitjans individuals, especialment en modes sostenibles. En cas d’haver de desplaçar-se per motius inajornables, i no poder-ho fer a peu o amb mitjans individuals, es recomana a les persones usuàries del transport públic que mantinguin la distància de seguretat i extremin la higiene. Es recorda que el seu ús està especialment desaconsellat per a les persones que pertanyen a un grup de risc.

La setmana del 13 al 17 d’abril han finalitzat les restriccions excepcionals sobre serveis no essencials i s’ha retornat al mateix escenari decretat durant les primeres setmanes d’aplicació de l’Estat d’Alarma. Aquest canvi ha comportat variacions en la mobilitat de la ciutat.

A nivell de trànsit privat, divendres 17 d’abril, entre les 7.00 i les 10.00 hores, s’ha detectat una reducció mitjana de la circulació del -67,8%, en relació a un laborable del mes de febrer. Per àmbits, aquesta davallada ha estat del -70,5% als accessos, del -69,7% a l’interior de la ciutat i del -59,2% a les Rondes. El passat divendres, 27 de març, quan les restriccions de mobilitat eren les mateixes que les que s’estan aplicant actualment, la davallada va ser d’un -69,8%.

Al llarg de la setmana la davallada de trànsit global a la ciutat, entre les 0 i les 24 hores, s’ha mantingut en valors de reducció a l’entorn del -72% (-72,4% dimarts, -72,3% dimecres i -71,6% dijous), respecte d’un dia laborable del mes de febrer. El dijous, 26 de març, durant tot el dia, la disminució va ser del -76,2%.

Les dades mostren que el descens més important de mobilitat va tenir lloc entre el 30 de març i el 13 d’abril. Els vehicles que menys han disminuït la seva circulació són els de distribució urbana de mercaderies, seguits dels turismes, les motocicletes i en darrer lloc, les bicicletes.

Pel que respecta al transport públic, la demanda general d’aquests dies posteriors a la Setmana Santa ha estat inferior al 10%, el que representa una reducció de més del 90% en comparació amb una jornada habitual. Les xifres al transport públic segueixen la tònica de les dues darreres setmanes. Les dades s’han repetit dimarts, dimecres i dijous, sempre entorn al 90% de reducció i fins i tot per sota, en la majoria de mitjans de transport.

Millor a peu o en bicicleta

Es recomana desplaçar-se a peu sempre que es pugui o amb mitjans individuals, especialment en modes sostenibles. En cas d’haver de desplaçar-se per motius inajornables, i no poder-ho fer a peu o amb mitjans individuals, es recomana a les persones usuàries del transport públic que mantinguin la distància de seguretat i extremin la higiene. Es recorda que el seu ús està especialment desaconsellat per a les persones que pertanyen a un grup de risc.

L’Ajuntament de Barcelona recorda que continuen vigents les restriccions globals de mobilitat que només permeten els desplaçaments inajornables. La ciutadania només pot sortir de casa en els supòsits següents:

• Adquirir aliments, medicaments i elements de primera necessitat.
• Assistir als centres sanitaris.
• Desplaçar-se al lloc de treball.
• Tornar al lloc de residència.
• Assistir les persones grans, menors i dependents.
• Desplaçar-se a entitats financeres.
• Causa de força major.

Si es fan desplaçaments, aquests s’han de realitzar individualment, excepte si s’acompanya a persones amb discapacitat o per alguna altra causa justificada.