A la Diputació ... agafa la bici

19/09/2018 - 17:05

A la feina en bici. En el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat, la Diputació de Barcelona organitza un any més l’activitat “Agafa la bici”.

En el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat, la Diputació de Barcelona organitza un any més l’activitat “Agafa la bici”, amb l’objectiu de promoure l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport sostenible en els desplaçaments a la feina.

La iniciativa  vol ser un exemple per a la ciutadania i les organitzacions públiques i privades per tal d’animar a utilitzar mitjans de transport alternatius al vehicle privat i endegar actuacions similars que afavoreixin una mobilitat més sostenible en l’àmbit dels desplaçaments laborals.

En aquest sentit, la Taula de Mobilitat de la Diputació de Barcelona és un òrgan corporatiu de participació, reflexió i debat en l’àmbit de la mobilitat que té com a objectiu aconseguir el compromís de tots els seus integrants per fixar uns criteris socials, ambientals i de seguretat que afectin els desplaçaments dels treballadors de la corporació. Una dels seus objectius prioritaris és impulsar el Pla de Desplaçament d’Empresa (PDE), que pretén optimitzar la mobilitat dels treballadors i afavorir els modes de transport alternatius al vehicle privat, en particular el transport públic, la bicicleta i el desplaçament a peu.

El PDE concerneix als trajectes entre el domicili i el lloc de treball i als desplaçaments professionals dels treballadors, col·laboradors i clients.