Afectacions a la mobilitat per obres del 6 al 13 de desembre

05/12/2019 - 16:18

Obres. Aquesta setmana hi haurà poques afectacions a la mobilitat per obres de millora.

Aquesta setmana hi haurà algunes afectacions a la mobilitat causades per la construcció de tres edificis en un solar a Sants-Montjuïc, l’enderroc de la passarel·la que connecta el Camp Nou amb el Mini Estadi del FCB, la millora del funicular del Tibidabo i la pavimentació d’algunes voreres de l’Eixample.

Al districte de Sants-Montjuïc s’estan realitzant les ocupacions necessàries per a realitzar la construcció de tres nous edificis al solar situat entre els carrers Corral, Tort i Bartomeu Pi.

A partir del 10 de desembre s’ocuparà la vorera mar del carrer Bartomeu Pi entre el carrer Tort i el límit de l’obra (afectant un carril de circulació sentit Llobregat i el carril de serveis al costat muntanya de la calçada). S’habilitarà un nou pas de vianants provisional, pintat de blanc, al costat Llobregat del solar.

En el marc de l’enderroc de la passarel·la que connecta el Camp Nou amb el Mini Estadi del FCB, els dies 10 i 11 de desembre es duran a terme els treballs de condicionament al carrer Arístides Maillol. Per tal de realitzar l’obra, s’ocuparan el carril adjacent de les dues calçades (mantenint dos carrils de circulació per sentit) i es desviarà el carril bici de la calçada Besòs.

Per a la nits de l’11 al 13 de desembre, de les 21.30 a les 6.00 hores, estan programats talls a la BV-1418 per a les obres de millora del funicular del Tibidabo. Amb l’ajuda de la senyalització, s’implementarà un desviament amb pas alternatiu, mantenint sempre un carril de circulació de 3 metres.

Del 9 al 28 de desembre es duran  a terme les obres de millora en les voreres de l’Eixample del carrer València (entre Vilamarí i Entença) i del carrer Còrsega (entre Cartagena i Dos de Maig). S’ocuparan els carrils de serveis respectius i es mantindrà un pas de vianants per vorera de 1,80 metres aproximadament.