Ajustos en la mobilitat per les obres de la Via Laietana

Les obres de la segona fase de transformació de la Via Laietana suposen un impacte important sobre aquest àmbit de la ciutat i que tindran una durada de 21 mesos. El passat quatre de setembre van quedar implantats els canvis de mobilitat però s'han introduït unes primeres modificacions per tal de millorar la fluïdesa del trànsit i es preveu afegir-ne més durant els mesos de setembre i d’octubre.

..
19/09/2023 - 15:13 h

Les obres de la via Laietana són una de les intervencions més complexes dels últims anys. Sota l’asfalt, l’organització de túnels i galeries del 1912 ha quedat obsoleta i caldrà actualitzar els col·lectors, les canalitzacions i les connexions d’electricitat i comunicacions. Tot plegat farà que s’allarguin 21 mesos.

Des de que es va iniciar aquesta segona fase de les obres, el passat quatre de setembre, van quedar implantats els canvis de mobilitat. El principal és que la circulació a la via Laietana en sentit muntanya, des de la plaça d’Idrissa Diallo, queda tallada.

Però des de l’Ajuntament s’està fent un seguiment del funcionament de la mobilitat en aquest espai per tal d’avaluar el seu impacte i fer els ajustos necessaris. Fruit d’aquest anàlisi, s’han introduït unes primeres modificacions per tal de millorar la fluïdesa del trànsit i es preveu afegir-ne durant els propers mesos.

Mesures  ja executades:

 1. Donar més temps de sortida als semàfors de Via Laietana – passeig Colom.
 2. Avançar la línia de detenció i els semàfors cap a passeig Colom habilitant dos carrils, en comptes d’un, al tram final, perquè un major volum de vehicles puguin aturar-se davant del semàfor.
 3. Suprimir el pas de vianants de Via Laietana amb Jaume I i desviar els vianants pel pas existent a l’alçada de Sots Tinent Navarro per facilitar el gir de vehicles cap a Jaume I.
 4. Revisar programació semafòrica segons els canvis de configuració executats.
 5. Substitució de les barreres de protecció actuals per barreres que es puguin desplaçar.

Mesures d’execució previstes pel mes de setembre i octubre:

 1. Habilitar doble sentit de circulació del carrer Fusteria a la plaça Idrissa Diallo, per tenir una tercera via de circulació, amb nova senyalització de recomanació d’itineraris des de Via Laietana cap al carrer Consolat de Mar i cap a Fusteria.
 2. Augmentar els panells informatius per recomanar baixar per passeig Picasso.
 3. Habilitar el gir a l’esquerra a Pla de Palau, per anar des de Marquès de l’Argentera cap al passeig Joan de Borbó.
 4. Modificar la programació semafòrica de Via Laietana amb Joaquim Pou per donar més fluïdesa al trànsit, de manera que els vehicles que surten de Joaquim Pou no es trobin vianants creuant a la mateixa fase.
 5. Traslladar del pas de vianants existent a l’alçada del número 2 de Via Laietana fins a l’alçada del passeig Colom, amb l’objectiu de facilitar vies alternatives i evitar que els vianants de passeig Colom hagin d’entrar en zona d’obres. Aquesta actuació està supeditada a l’acabament de les obres de millora de la L4, que encara té ocupacions en superfície.

Una via Laietana que connecta barris

Quan s’acabin les obres, s’hauran urbanitzat també els entorns de les places de Correus i d’Idrissa Diallo i l’aspecte de la via Laietana haurà canviat amb:

 • Voreres de fins a 4 metres al llarg de tot el carrer
 • Passos de vianants més amples
 • Nou enllumenat a les façanes
 • Carrils bici en tots dos sentits, segregat de pujada i compartit amb el bus de baixada
 • Un sol carril de baixada per als vehicles privats

Trobareu tota la informació de les obres de la via Laietana i les afectacions a la mobilitat al web https://ajuntament.barcelona.cat/obres/ca/via-laietana.