Amb menys cotxes, vivim millor

19/09/2018 - 09:00

Mobilitat. Un dels eixos de l’esdeveniment La Mercè Respira és la mobilitat sostenible. Aquest concepte implica un canvi de model de ciutat que opti per situar als seus veïns i veïnes com a protagonistes dels carrers de Barcelona.

Avui en dia, el vehicle privat continua sent l’espècie privilegiada de la ciutat, segons l’informe Més Cotxes, Menys Salut, de la Plataforma de la Qualitat de l’Aire, el cotxe ocupa el 60 – 70% de l’espai públic de la ciutat, comptant els carrils de circulació i els aparcaments en superfície. Aquesta elevada xifra, es equivalent als beneficis que ens aporta?

Més enllà de la rapidesa, entorpida pel tràfic provocat pels propis cotxes, el vehicle privat i el seu excessiu ús, causa un empitjorament de la qualitat de vida de totes aquelles persones que viuen en grans nuclis poblats, com és el cas de Barcelona i la seva Àrea Metropolitana. Aquesta qualitat de vida es pot veure afectada de diverses maneres, la més greu és la mort prematura, estudis recents han demostrat que la contaminació provocada pels fums dels cotxes genera 3.500 morts prematures i múltiples malalties a l’any a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

La única solució davant d’aquesta problemàtica és reduir l’ús del cotxe i per aconseguir-ho s’ha d’apostar per la mobilitat sostenible, una opció és la bicicleta. Recentment Barcelona ha arribat a la xifra de 200 km d’infraestructura ciclista (carrils bici i itineraris ciclistes) i comença a ser una ciutat amigable amb la bicicleta, tot i que encara queda feina per fer.

L’ús i increment del transport públic també és una qüestió bàsica alhora de parlar de mobilitat sostenible, una ciutat eficient hauria de ser una ciutat capaç de transportar la gran majoria de la seva població en opcions de transport públiques, en el cas de Barcelona existeix una xarxa de metro, d’autobús, de tramvia i de Bicing, tot i que la millor manera per desplaçar-se sempre és a peu. Entre 2012 i 2016 s’ha augmentat l’espai dedicat als vianants, que ha passat de 75,3 ha a 107,4 ha, tot i que continua sent inferior a l’espai destinat als vehicles.

D’altra banda, sovint es posiciona el cotxe elèctric com a solució a la contaminació provocada pels vehicles privats. Però cal saber que els vehicles elèctrics també contaminen, tal com diu la María García al Far de Sol “Respirar és un dret humà”, el 30% de partícules en suspensió es generen pels rodaments dels neumàtics i al frenar, és a dir, el cotxe elèctric també contamina i a més no soluciona la problemàtica d’ocupació de l’espai públic.

Per tant, una ciutat sostenible implica gaudir d’una mobilitat centrada en mètodes de transports alternatius al cotxe, que siguin públics, segurs, eficients i saludables.

Si voleu saber més sobre aquesta temàtica us convidem a assistir a les activitats que tindran lloc el dia 22 en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat, el Dia Sense Cotxes i les Festes de la Mercè 2018.