Aprovació inicial del projecte d'obres d'arranjament de l'aparcament de La Clota

03/10/2014 - 10:57

L’expedient restarà a informació pública, als qui puguin estar interessats, fins el dia 7 de novembre de 2014

El Butlletí Oficial de la Província ha publicat el 2 d’octubre l’aprovació inicial del projecte d’obres d’arranjament de l’aparcament del barri de La Clota, per un import de 169.748,37 euros (IVA inclòs).

L’expedient restara exposat per a la informació pública pel termini de 30 dies hàbils, fins al 7 de novembre de 2014, a la Direccio de Llicències i Espai Públic del Districte d’Horta-Guinardo (C/ Lepant, 387, 1a planta), de dilluns a divendres, en horari d’atenció al públic de 12 a 14:00 hores.

Els interessats podran examinar-lo i presentar les al·legacions que considerin pertinents.