Balanç de l’accidentalitat a Barcelona el 2019

L’any 2019 hi va haver més de nou mil accidents de trànsit a Barcelona, amb 22 víctimes mortals, la majoria de les quals van ser motoristes. També hi va haver 202 ferits greus, un 15% menys que el 2018. El 85% dels 18.975 vehicles implicats en els accidents van ser cotxes, motocicletes, furgonetes o taxis, i en el 36% dels accidents hi havia un vehicle de mobilitat personal implicat. Amb l’objectiu de reduir l’accidentalitat, s’ha assumit el repte de convertir Barcelona en una ciutat 30, és a dir, reduir la velocitat màxima a 30 km/h per reduir la taxa d’atropellaments en un 40%. També s’està elaborant el Pla local de seguretat viària 2019-2022, amb mesures per reduir els accidents a la via pública.

zbe transit accidents
28/01/2020 - 17:15 h - Seguretat i prevenció Ajuntament de Barcelona

La xifra d’accidents de trànsit amb persones ferides lleus o greus o amb víctimes mortals el 2019 a Barcelona és molt similar a la de l’any anterior: l’any passat es van produir 9.251 accidents, és a dir, al voltant de 25 al dia, i el 2018, 9.180.

L’any 2019, 22 persones van morir en accidents de trànsit, una més que el 2018, i hi va haver 202 persones ferides greus, un 15,35% menys que l’any anterior (224), i dos terços menys que el 2004 (596). El 91% dels ferits greus en accidents de trànsit pertanyen als col·lectius més vulnerables a la via pública: motoristes, vianants, ciclistes i persones que condueixen vehicles de mobilitat personal de motor, com els patinets elèctrics.

L’any passat el 52% del total de 18.975 vehicles implicats en accidents de trànsit van ser turismes, furgonetes i taxis, i els accidents amb vehicles de mobilitat personal de motor implicats es van multiplicar per quatre, de 129 a 490.

Les causes principals dels accidents de trànsit són les següents:

  • Pel que fa a la conducció: manca d’atenció, no respectar les distàncies de seguretat o conduir amb una velocitat inadequada.
  • Pel que fa als vianants: desobeir les indicacions dels semàfors, creuar la calçada fora del pas de vianants i transitar per la calçada.

L’Ajuntament de Barcelona impulsa diferents mesures de seguretat viària i mobilitat segura que prioritzen la protecció dels col·lectius més vulnerables a la via pública per reduir el risc d’accidents a la ciutat.

Pla local de seguretat viària 2019-2022

El Pla local de seguretat viària 2019-2022 és l’instrument principal de l’Ajuntament de Barcelona per millorar la seguretat viària, reduir l’accidentalitat i planificar la mobilitat a la ciutat, juntament amb el Pla de mobilitat urbana.

És una iniciativa amb 95 mesures i 124 accions específiques i un objectiu concret: que el 2022 el nombre de víctimes mortals en accidents trànsit s’hagi reduït en un 20% i el de ferits greus hagi disminuït en un 16%. Es treballarà de manera prioritària per resoldre els problemes i les causes més freqüents en els accidents de trànsit.

El nou pla s’adapta a les noves formes de mobilitat —patinets elèctrics, motos multiusuari, bicicletes— amb mesures concretes per reduir l’accidentalitat de motoristes, ciclistes i vianants, els col·lectius més vulnerables, i també per fomentar la prevenció i la sensibilització de la ciutadania.

“Ciutat 30”

Barcelona assumeix el repte de transformar-se en una ciutat 30, una metròpolis en què la velocitat màxima de circulació sigui de 30 km/h. Es tracta d’una mesura necessària per millorar la seguretat dels vianants i reduir l’accidentalitat i la gravetat de les lesions. Reduir la velocitat màxima de 50 km/h a 30 km/h permetrà reduir la taxa de mortalitat en atropellaments d’un 45% a un 5%.

Els propers dos anys s’afegiran 212 quilòmetres de vies de circulació amb límit 30, un 75% del total de la xarxa de circulació, amb l’objectiu que Barcelona acabi establint els 30 km/h com a velocitat general a tota la ciutat.

Formació en seguretat viària a gent gran, escoles i empreses

La Guàrdia Urbana ofereix sessions formatives a diferents col·lectius per reforçar la prevenció d’accidents de trànsit i la seguretat viària. Durant el 2019 s’han fet tallers per a gent gran, un dels col·lectius més vulnerables a la via pública; per a empreses, amb l’objectiu de reduir els accidents in itinere, i per a escoles i instituts, on de manera didàctica i pràctica es fomenta la mobilitat segura dels infants i adolescents.

“Protegim les escoles”

“Protegim les escoles” és una iniciativa que vol millorar la qualitat ambiental i la seguretat dels nens i nenes i crear espais d’estada més amables en dos-cents centres educatius fins al 2023. Es prioritzen les escoles de les zones amb més contaminació i les més vulnerables pel que fa a la seguretat viària. La Guàrdia Urbana posarà en marxa sessions formatives amb mares i pares dels alumnes perquè, de manera voluntària, participin en la seguretat a les entrades i sortides dels centres.