Com serà la transformació de la Meridiana entre Fabra i Puig i el pont de Sarajevo?

30/03/2023 - 13:30

Finalitzen els estudis previs a la nova configuració d’aquest tram per eliminar les barreres existents entre el districte de Nou Barris i Sant Andreu.

Finalitzen els estudis previs a la nova configuració d’aquest tram per eliminar les barreres existents entre el districte de Nou Barris i Sant Andreu. La reducció de carrils i l’enderrocament del mur en aquest àmbit se suma a altres mesures com la desaparició del pont del Dragó o la pacificació de la zona, amb més calçada i espais verds.

El projecte de reurbanització de la Meridiana avança. L’objectiu és esdevenir un eix cívic de referència per la ciutat, amb més espai verd i pel vianant per tal d’afavorir la mobilitat sostenible. En aquest projecte se segueix la lògica per per pacificar el trànsit, facilitar l’ús del transport públic, incrementar el carril bici i recuperar voreres pels vianants. També s’inclou la reforma de la il·luminació i redistribució del mobiliari urbà i de parcs infantils i zones verdes per humanitzar i fer més acollidora la via.

Una nou tram de la nova Meridiana

Actualment s’estan executant les obres entre la meitat de l’àmbit Navas de Tolosa-Josep Estivill i el carrer de Felip II, amb la previsió de tenir-les enllestides aquest estiu. En paral·lel, el passat mes de gener es va fer l’aprovació inicial del projecte executiu de l’àmbit comprès entre Felip II fins a Fabra i Puig, i es preveu fer l’aprovació definitiva el proper mes d’abril.

La transformació, però, no s’acaba aquí. I és que ara es fa un nou pas més cap a la nova Meridiana amb la finalització dels estudis previs del tram situat Fabra i Puig i el Pont de Sarajevo. En base a aquests estudis, que han estat presentats avui al veïnat, el Govern municipal podria iniciar la redacció de l’avantprojecte de la totalitat d’aquest tram el mandat següent per posteriorment redactar l’executiu.

Transformacions entre Nou Barris i Sant Andreu

El nou espai que es vol urbanitzar inclou un tram d’uns 2,5 quilòmetres de longitud que configuren una autopista urbana d’entrada i sortida de la ciutat. Aquesta se situa a la cota del districte de Nou Barris i compta amb una calçada de 5 carrils d’entrada i 4 de sortida entre Fabra i Puig i Passeig de Santa Coloma.

A banda, al districte de Sant Andreu, la calçada inclou un carril de circulació i un doble cordó de serveis. Aquesta calçada queda reduïda respecte a l’anterior, que estava separada per un mur que dificulta l’accessibilitat i la transversalitat dels dos teixits. Això serà així perquè els estudis previs aposten per eliminar totes les muralles existents. La reducció dels carrils de circulació i l’enderrocament del mur actual incrementarà la connectivitat entre el districte de Nou Barris i el de Sant Andreu. El gran canvi serà el encreuament a nivell entre el passeig de Valldaura i l’Avinguda Meridiana.

Amb això, es vol recuperar la rasant original de l’avinguda Meridiana i situar la calçada d’entrada a la cota de Nou Barris i la calçada de sortida a la cota de Sant Andreu, amb l’eliminació del mur.

Mobilitat

Pel que respecta a la mobilitat, els estudis volen implantar en sentit entrada un carril bus, dos de circulació i un carril bus VAO; en sentit de sortida, un carril bus i dos de circulació, en el gruix del tram entre Fabra i Puig i Passeig de Santa Coloma. Així es reduirà el carril de circulació per sentit i s’eliminarà la calçada segregada situada a cota de Sant Andreu, a la banda del mur. També s’ampliarà la vorera de Sant Andreu, que passarà dels 3,5 metres als 18.

El tram disposarà de més arbrat i parterres i s’incrementaran els punts d’encreuament de vianants. En general, el guany d’espai públic per aquests serà notable, ja que la superfície de calçada es redueix un 36% menys.

Un dels elements destacats d’aquesta proposta de transformació del tram Fabra i Puig-Pont de Sarajevo és la desaparició del Pont del Dragó gràcies a la reducció de cota. D’aquesta manera hi haurà més connexió entre barris sense alterar les característiques viàries en aquest punt que a la resta del tram. La secció del tram entre el passeig de Santa Coloma i el pont de Sarajevo també guanyarà espai pel vianant, amb una vorera nova i una reordenació dels carrils de circulació que es decidirà a l’avantprojecte.

Una important transformació

Les actuacions abasten en total més de cinc quilòmetres, des de la plaça de les Glòries al Pont de Sarajevo. Es renova la superfície, es pacifica la mobilitat, se suma la vegetació amb arbres i espècies arbustives i fa possible la connectivitat entre barris i districtes. Una part de la inversió prové dels fons Next Generation, és a dir, els objectius són avalats per la Unió Europea.

Fins ara, les transformacions han reduït el trànsit en uns 17.000 vehicles diaris respecte a l’any passat i abans de la pandèmia (2016-2019). Aquesta transformació se suma a les actuacions fetes a la plaça de les Glòries i el seu entorn, el carrer Gran de Sant Andreu i l’avenç de les obres de les estacions de la Sagrera i de Sant Andreu, el Pont de Santander i les urbanitzacions de l’entorn.