Es prorroga la vigència de les targetes d'aparcament per a persones amb discapacitat i d'aparcament de transport col·lectiu

20/05/2020 - 10:21

En motiu de l'estat d'alarma ocasionat per la Covid-19 s'han suspès els terminis en la tramitació de procediments administratius, el que suposa canvis en la caducitat i renovació de les targetes d'aparcament.

En motiu de l'estat d'alarma ocasionat per la Covid-19 s'han suspès els terminis en la tramitació de procediments administratius, el que suposa canvis en la caducitat i renovació de les targetes d'aparcament.

S’ha resolt prorrogar la validesa de les targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat i de les targetes d’aparcament de transport col·lectiu que hagin caducat entre l’1 de març de 2020 i la data de finalització de l’estat d’alarma, fins a un any després de la finalització de l’estat d’alarma i de les seves pròrrogues successives.

No obstant, les persones titulars tenen l’obligació de sol·licitar-ne la renovació quan hagi finalitzat l’estat d’alarma esmentat.

Pots consultar aquí la Resolució.