Es retiren els blocs de formigó de les terrasses dels bars i restaurants

El procés de consolidació de les terrasses provisionals instal·lades arran de la pandèmia està a punt d’acabar. A l’abril els blocs de formigó i les pilones grogues que delimitaven l’espai de les terrasses ubicades a la calçada s’hauran retirat definitivament. També s’hauran col·locat les plataformes per a les terrasses que han rebut l’autorització per establir-se de manera permanent.

..
14/03/2023 - 15:01 h - Urbanisme i infraestructures Ajuntament de Barcelona

Amb l’objectiu de limitar l’impacte negatiu de la pandèmia en el sector de la restauració, a mitjan 2020 es van implantar 3.668 terrasses excepcionals en diferents punts de la ciutat. En concret, 1.550 terrasses es van situar en espais com cordons d’aparcament, carrils de circulació i xamfrans, delimitades amb elements de seguretat, i la resta es van ubicar a les voreres.

Un cop superada l’etapa d’emergència, es va engegar un procés de regularització de les terrasses que ho sol·licitessin. Un total de 2.899 van demanar establir-se definitivament, de les quals 1.131 —574 a la calçada i 557 a la vorera— van rebre llum verda. Es van denegar 1.435 peticions que incomplien l’ordenança de terrasses i les especificitats de cada districte. La resta de sol·licituds es van descartar perquè presentaven defectes no esmenables o perquè els mateixos restauradors en van desistir.

Terrasses segures i en sintonia amb el paisatge urbà

La consolidació de les terrasses autoritzades a la calçada s’està fent mitjançant la retirada dels elements de seguretat provisionals, que se substitueixen per una plataforma accessible, homologada i segura. Aquests nous elements tenen qualitat estètica i encaixen bé amb el paisatge urbà. Quant a les terrasses a les voreres, s’ha tingut en compte que complissin tots els requisits d’accessibilitat i d’espai públic establerts a les ordenances.

De les 1.550 terrasses situades a la calçada durant la pandèmia, els propers dies se n’hauran retirat 1.387, és a dir, nou de cada deu, i la previsió és que a l’abril s’hagin acabat de retirar les que queden. Actualment ja s’han retirat 2.325 blocs de formigó i 5.550 pilones. Quan acabin totes les actuacions, s’hauran recuperat 515 places de càrrega i descàrrega i 3.750 places d’aparcament de motos i 510 de cotxes.

Al mateix temps, s’estan implantant les noves plataformes. A finals de mes s’hauran instal·lat 440 mobles plataforma, el 89% dels que es col·locaran. Els 55 restants estan pendents d’enllestir els tràmits d’instal·lació i s’acabaran de muntar al llarg de l’abril. De les 574 terrasses a la calçada que han rebut l’autorització, 79 hi han renunciat voluntàriament o bé no han sol·licitat la plataforma obligatòria.

Convivència amb el veïnat

Quan s’acabi el procés de consolidació, Barcelona passarà a tenir un total de 6.375 permisos de terrasses permanents. La ciutat vetlla per preservar l’equilibri d’aquesta activitat econòmica amb la convivència veïnal i el descans mitjançant el control del compliment de les normatives i de diverses mesures dirigides a reduir les molèsties i el soroll.

Notícies relacionades