La ZBE s’actualitza amb millores socials i facilitats per a l’ús ocasional dels vehicles

L’actualització de l’ordenança municipal de la zona de baixes emissions afegeix mesures per donar cobertura als sectors de població amb rendes més baixes. A més, amplia el nombre d’autoritzacions per a l’ús ocasional dels vehicles i per als professionals amb una edat propera a la jubilació que utilitzen el vehicle per treballar.

..
04/10/2022 - 15:58 h - Zona de baixes emissions Ajuntament de Barcelona

S’incorporen les actualitzacions següents a l’ordenança:

Autoritzacions diàries

 • Accés esporàdic per als vehicles que no tenen etiqueta ambiental, inclosos els vehicles històrics i els clàssics. Es tracta de 24 dies d’autorització per vehicle a l’any.
 • Vehicles estrangers que no compleixen els requisits tecnològics i d’emissions. També se’ls faciliten 24 dies, com als d’accés esporàdic.

Autoritzacions temporals

L’actualització de l’ordenança també amplia les autoritzacions temporals per circular per la ZBE als vehicles sense etiqueta ambiental següents:

 • Vehicles de professionals als quals els falten cinc anys per jubilar-se.
 • Vehicles que presten servei en una activitat singular amb autorització municipal. Tenen autorització mentre dura l’activitat.
 • Vehicles que portin a terme tasques de manteniment en tallers. Tenen autorització mentre el vehicle sigui al taller.
 • Vehicles de persones en tractaments mèdics periòdics. Tenen autorització mentre dura el tractament.
 • Vehicles en estat de reposició si s’acredita la compra d’un vehicle que compleix els requisits establerts, fins que duri el període de lliurament del nou vehicle.
 • Vehicles singulars d’autoescola, portacontenidors, vehicles cisterna o blindats, camions gàbia i dúmper. En aquests casos l’autorització és anual.

Autoritzacions anuals

Els titulars de vehicles contaminants podran accedir a la ZBE durant l’any si acrediten uns ingressos econòmics anuals inferiors a 2 vegades l’indicador de renda d’efectes múltiples (IPREM), incrementat segons el nombre de membres de la unitat familiar, si escau. Per exemple, tenint en compte que el 2022 l’IPREM és de 579 euros mensuals, una persona que visqui sola haurà de cobrar un màxim de 1.158 euros al mes per obtenir l’autorització anual.

Quan la unitat familiar sigui de dues persones, el límit serà l’IPREM multiplicat per 2,5; quan sigui de tres, es multiplicarà per 2,9, i quan sigui de quatre o més persones, per 3,3. 

A més d’aquestes novetats, el text manté la restricció dels vehicles més contaminants sense etiqueta ambiental de la DGT els dies laborables, de dilluns a divendres, entre les 7.00 i les 20.00 hores, i les excepcions següents: 

 • Vehicles dedicats al transport de persones amb mobilitat reduïda
 • Vehicles de serveis d’emergència i essencials
 • Vehicles dedicats al transport de persones amb malalties o discapacitat que els condicionen l’ús del transport públic
 • Vehicles estrangers que compleixen els requisits tecnològics i d’emissions

El sistema de control es continuarà fent a partir de les càmeres, independentment que la Guàrdia Urbana pugui fer controls. La sanció en cas d’infracció de l’ordenança és única, de 200 euros, i en episodi de contaminació la sanció tindrà un increment del 30%. Els ingressos obtinguts per les sancions es destinen a finançar actuacions per impulsar la mobilitat sostenible.

Què regula l’ordenança de la zona de baixes emissions?

L’ordenança és el marc normatiu que regula la zona de baixes emissions de Barcelona que es troba en l’àmbit Rondes de Barcelona, una àrea de més de 95 quilòmetres quadrats que inclou totalment o parcialment els municipis de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant Adrià del Besòs.

Els objectius principals de la ZBE, una política molt estesa al conjunt de la Unió Europea, són millorar la qualitat de l’aire de la ciutat, fomentar l’ús de mitjans de transport més sostenibles i complir la normativa estatal i europea i les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). 

L’actualització de l’ordenança s’ha treballat amb entitats, agents i la ciutadania a través d’un procés de participació per obtenir un text consensuat que reculli les necessitats de tothom. Es preveu que s’aprovi en la propera Comissió de Govern perquè es debati després a la Comissió d’Ecologia Urbana i Mobilitat, entri en període d’informació pública i al·legacions i s’aprovi al Ple municipal.

El projecte d’implementació de la zona de baixes emissions es finança amb els fons europeus Next Generation.

Més informació