L’Informe de l’estat de la ciutat mostra una recuperació de l’activitat econòmica durant el 2021

28/01/2022 - 10:22

Ajuntament. Sobretot del mercat de treball, però també de l’activitat cultural i esportiva de la ciutat.

L’Informe de l’estat de la ciutat 2021 mostra una recuperació de l’activitat econòmica, sobretot del mercat de treball, però també de l’activitat cultural i esportiva de la ciutat, malgrat haver estat un any marcat per la pandèmia.

El document elaborat per l’Oficina Municipal de Dades (OMD) mostra cada any l’evolució de les dades de salut, població, activitat econòmica, mercat de treball, mobilitat, qualitat ambiental i la resta d’aspectes de la vida quotidiana dels barcelonins i barcelonines.

Efectes demogràfics

A principis del 2021 la població de Barcelona era de 1.660.314 persones, un 0,4% inferior a la del 2020. L’excepcionalitat de la situació generada per la covid-19 ha repercutit en els fluxos migratoris, que s’han aturat, i la població estrangera sobre el total s’ha incrementat només 0,7 punts i representa un 22,4% de la població total.

Activitat econòmica

A partir del segon trimestre de l’any el PIB ha assolit taxes de creixement positives. L’índex de confiança del consumidor ja s’ha situat per sobre del valor prepandèmia. El consum als comerços de la ciutat recupera els nivells previs a la pandèmia a partir del quart trimestre de l’any.

La progressiva reactivació de l’economia s’ha anat traslladant al mercat laboral al llarg del 2021. El nombre d’afiliats a la seguretat social a final d’any ha estat un 2,1% superior al de l’any anterior. El 2021 el nombre de persones que s’han vist afectades per nous ERTO s’ha reduït en més del 90% en relació amb el mateix període del 2020. L’atur s’ha reduït des del pic de febrer del 2021 en gairebé 30.500 persones el darrer any (-32,5%).

Màxim històric de persones ateses pels serveis socials

El nombre de persones ateses als centres de serveis socials de la ciutat durant el 2021 ha estat de 97.500, la xifra més alta de tota la sèrie històrica. L’atenció domiciliària o el servei de teleassistència s’han hagut d’adaptar a la situació, amb recursos addicionals per protegir els col·lectius més necessitats.

Seguretat, habitatge, mobilitat

La inseguretat continua sent el problema més greu de la ciutat per al 14,5% dels entrevistats, amb una disminució respecte el 2020 del 17,7% segons l’Enquesta de serveis municipals del 2021. Pel que fa a la percepció de la seguretat de la ciutat i el barri on es viu, la valoració ha millorat respecte a l’any passat. Segons aquesta mateixa enquesta, l’habitatge és considerat el segon problema més greu de la ciutat.

L’informe també analitza l’impacte que ha tingut la reducció de la mobilitat per les restriccions de la pandèmia en la qualitat de l’aire. Amb la recuperació de bona part de la demanda del transport públic i del trànsit, a les rondes ja se supera el nivell de final del 2019 (+4,1%) però a dins de la ciutat es manté encara per sota del d’abans de la pandèmia (-13,5%).

En l’àmbit de la cultura, tot i les restriccions de mobilitat i d’aforament, els esforços dels diferents equipaments per continuar oferint activitats han permès recuperar visitants. També el sector esportiu ha patit les restriccions durant bona part del 2021, però la recuperació de l’activitat ha estat considerable a partir de l’estiu.