Llum verda a la connexió dels carrils bici de Sabino de Arana i la Diagonal

03/12/2014 - 08:26

Els treballs inclouen un nou gual d'accés per a bicicletes i el canvi d'òptiques de semàfors, entre altres.

Ja s’han realitzat les tasques necessàries per enllaçar el carril bici del carrer de Sabino de Arana amb el del costat muntanya de la Diagonal.

Aquesta connexió s’ha realitzat a través de la plaça de Pius XXII. L’ús creixent d’aquest mitjà de transport, també urbà, n’explica aquesta actuació. La relliga d’aquests nous carrils bicicleta ha significat la implantació d’un nou gual remuntable que afecta:

  • la cantonada del costat mar – Besòs del carrer de Sabino d’Arana amb la plaça de Pius XXII
  • implica circulació compartida amb vianants/bicicletes per la vorera mar – Besòs del carrer de Sabino d’Arana amb la plaça de Pius XXII i
  • finalitza amb el creuament pel pas de vianants del costat Besòs de l’Avinguda Diagonal amb la plaça de Pius XXII, fins a la terciana costat muntanya de l’Avinguda Diagonal, on connecta amb el carril bici existent.

Aquestes actuacions comporten canviar els capçals dels semàfors del pas de vianants del costat Besòs de l’Avinguda Diagonal amb la plaça de Pius XXII (òptica mixta vianants/bicicleta), així com repintar el mateix pas de vianants per incorporar els pas de bicicletes segregat del pas de vianants.

Les obres, al detall

  1. Treballs d’execució del nou gual d’accés de les bicicletes a l’àmbit de la vorera a la cantonada del costat mar – Besòs del carrer de Sabino d’Arana amb la plaça de Pius XXII, per col·locar fitons de protecció entre el carril bici i la calçada.
  2. Treballs de canvi d’òptiques de semàfors, fressat i pintat del carril bici pel pas de vianants del costat Besòs de l’Avinguda Diagonal amb la plaça de Pius XXII.

*

A Barcelona, practica el BiCinNg!

Tot sobre les actuacions de millora i les Obres a les Corts, a través del microsite del districte.