Més prioritat per a vianants en carrers de Sants i la Bordeta

Durant els mesos de març, abril i maig es modifica la senyalització i el mobiliari urbà dels carrers Rossend Arús, Almeria, Ferreria i la plaça d'Ibèria per delimitar el pas de vehicles i habilitar-hi nous espais per a vianants. La circulació en ziga-zaga del carrer d'Almeria es consolida i s'amplia al carrer de Rossend Arús. A la plaça d'Ibèria s'elimina el pas de vehicles i al carrer de la Ferreria es pinta la calçada perquè la prioritat sigui del vianant.

..
29/04/2024 - 13:59 h - Urbanisme i infraestructures Districte de Sants-Montjuïc

En aquests quatre àmbits del Sants antic, des de la plaça d’Ibèria fins a la Bordeta, s’instal·len noves senyals de carrer amb prioritat de vianants i prohibició de pas excepte bicis a tots els carrers de plataforma única. En alguns punts també caldrà afegir nous senyals de cediu el pas. El cost de totes aquestes actuacions és d’uns 198.500 €.

Carrer de Rossend Arús, des de la plaça d’Ibèria fins al carrer de Gavà
S’hi col·loquen bancs i cadires de formigó i fusta, i es recol·loquen les jardineres existents generant un camí en forma de ziga-zaga que els vehicles hauran de recórrer necessàriament a poc a poc (màxim 20 km/h en un carrer que és de prioritat invertida). Els cotxes passen, doncs, per un cantó i deixen un lloc d’estada a l’altra, deixant igualment pas lliure per a vianants davant de la façana més propera a per on circulen. S’eliminen les pilones afectades per la implantació del nou mobiliari urbà.
Obres previstes del 4 al 29 de març
Afectacions puntuals, que no impediran en cap moment la circulació de vehicles ni el pas de vianants. Els àmbits de treball restaran delimitats per tanques.

Plaça d’Ibèria
S’elimina el pas de vehicles, tant des del carrer del Sant Crist com a través del carrer d’Ibèria (el que baixa cap a Olzinelles). El carrer del Sant Crist es bloquejarà amb una pilona fixa després del darrer gual de vehicles, mentre que al carrer d’Ibèria hi haurà una pilona amb clau, perquè només puguin accedir a la plaça els vehicles autoritzats, de serveis o d’emergències. Un cop guanyat tot aquest espai per a vianants, s’hi conformaran tres espais o racons diferenciats amb nous bancs de formigó i fusta, i la recol·locació de les jardineres existents amb plantes noves.
Obres previstes del 2 al 12 d’abril (dues setmanes)
Caldrà tallar en algun moment el carrer del Sant Crist des del carrer d’Almeria, per esborrar-hi la senyalització horitzontal. La resta del temps, les afectacions a la circulació de vehicles i el pas de vianants seran puntuals. Els àmbits de treball restaran delimitats per tanques.

Carrer d’Almeria, des del carrer del Rei Martí fins al de Gavà
Es col·loquen nous bancs entre els arbres existents, en substitució de les pilones actuals. Amb aquests elements s’hi manté el pas dels vehicles en ziga-zaga a velocitat necessàriament reduïda, que ara s’implanta també al carrer paral·lel de Rossend Arús.
Obres previstes del 2 al 16 d’abril (dues setmanes)
Afectacions puntuals, que no impediran en cap moment la circulació de vehicles ni el pas de vianants. Els àmbits de treball restaran delimitats per tanques.

Carrer de la Ferreria, des del carrer de Gayarre fins al de Rossend Arús
La calçada es pinta en dos tons de verd amb diversos patrons que s’aniran repetint al llarg del carrer. Amb això es pretén ressaltar visualment la calçada vinculant-la a les voreres, de forma que la prioritat passi a ser efectivament del vianant.
Obres previstes del 8 al 14 de maig (cinc dies feiners)
El carrer s’anirà pintant per trams, amb talls que successivament comportaran diverses afectacions a la circulació durant l’horari de treball (els talls s’obren a les nits i durant el cap de setmana):
1. Entre Gayarre i Guadiana: tot el trànsit es desvia cap al carrer de Gayarre. Només es pot arribar fins al tram de la plaça de la Farga a través del carrer d’Alpens.
2. Entre Guadiana i Almeria: desviació pels carrers del Guadiana, Sant Crist i Almeria. Es mantindrà sempre un accés habilitat al pàrquing que hi ha en aquest tram.
3. Entre Almeria i Rossend Arús: es manté el tall al carrer de Guadiana, perquè el tram del carrer de la Ferreria fins al d’Almeria s’habilita en sentit contrari en horari de treball, controlat per senyalistes.

La iniciativa de pacificar aquesta zona denominada “Sants antic” la van presentar l’AFA Montserrat, l’AFA Gayarre, el GFD Proa i l’AV Plaça de la Farga als Pressupostos Participatius. Amb 2.483 vots a través de la plataforma de participació Decidim.Barcelona, va ser un dels cinc projectes seleccionats per dur a terme als barris de Sants-Montjuïc.

Notícies relacionades