Nous trams de carril bici per continuar ampliant i millorant la xarxa ciclista

En marxa la implantació de tres nous trams de carril bici que reforçaran la connexió pedalable entre districtes de la ciutat i amb municipis de l’àrea metropolitana. L’actuació inclou l’ampliació de la xarxa ciclista a l’avinguda de Vallcarca, l’avinguda Diagonal i els carrers de Cantàbria i Santander. S’enllestirà durant el primer semestre del 2023.

carril bici
28/11/2022 - 15:03 h - Mobilitat i transports Ajuntament de Barcelona

Actualment s’estan construint 32,6 quilòmetres de carril bici i es milloren 11,7 dels quilòmetres existents. L’objectiu és arribar a una xarxa de 272,6 quilòmetres.

Vila de Gràcia, pg. Vall d’Hebron i pl. Alfonso Comín: més ben connectats en bicicleta

L’itinerari ciclista a l’avinguda de Vallcarca es completarà amb el tram entre el carrer d’Esteve Terradas i la plaça de Lesseps. La configuració dependrà del sentit de circulació:

  • En sentit muntanya: carril unidireccional, segregat i al costat de la vorera.
  • En sentit mar: carril compartit amb bus i vehicles.

Les obres s’acabaran l’abril del 2023.

Continuïtat amb el carril bici d’Esplugues

Es treballa en un nou carril bidireccional a l’avinguda de Diagonal entre l’Escola Universitària d’Empresarials i el parc de Cervantes. La previsió és enllestir-lo el juny del 2023.

Connexió ciclista entre la Sagrera, el Poblenou i el polígon industrial Montsolís de Sant Adrià de Besòs

Els nous carrils bici dels carrers de Cantàbria i Santander, entre els carrers de Menorca i Ca n’Oliva, milloraran la connectivitat amb l’àrea metropolitana. Seran unidireccionals, segregats i a tocar de la vorera. Es preveu que les obres s’acabin al gener.

L’objectiu de les actuacions a la xarxa pedalable és ampliar-la, millorar-ne les condicions i fer que estigui més ben connectada.

Notícies relacionades