Oberta la convocatòria als Premis Bicimpuls 2023

..
05/12/2023 - 16:51 h

Enguany, els premis Bicimpuls, arriben a la seva sisena edició.

Al llarg de 5 anys s’han rebut 88 candidatures diferents, de les quals s’ha premiat 25 iniciatives impulsades per entitats i/o persones físiques que treballen per la promoció de l’ús de la bicicleta a l’àrea metropolitana de Barcelona.

Convocats per Movement, l’empresa concessionària del servei Bicibox, els premis Bicimpuls van néixer en 2018 amb l’objectiu atorgar un reconeixement a les entitats, persones o col·lectius que realitzen o que hagin realitzat iniciatives a favor de la mobilitat ciclista a l’àrea metropolitana de Barcelona.

Alhora, també, es pretén donar visibilitat a les diverses iniciatives participants i reconèixer la rellevància del seu paper en el procés de transformació de les ciutats cap a un model més humà i sostenible.

Com altres anys, volem premiar projectes ciclistes en 5 categories diferents, són:

  • Foment de la bicicleta per a la mobilitat quotidiana. Iniciatives que promouen la bicicleta com a mitjà de transport urbà quotidià i segur.
  • Ús de la bicicleta com a eina per generar activitat econòmica Iniciatives d’emprenedoria que fan servir la bicicleta com a eina per generar activitat econòmica i/o llocs de treball.
  • Ús de la bicicleta com a eina d’inclusió social Iniciatives que fan servir la bicicleta com a eina per afavorir la inclusió social.
  • Ús de la bicicleta com a element d’expressió cultural Iniciatives que fan servir la bicicleta per impulsar esdeveniments o projectes culturals, és a dir, per fomentar la cultura de la bicicleta.
  • Projecte d’innovació o d’investigació relacionat amb la bicicleta
  • Projectes que aporten nous coneixements o noves eines tecnològiques per afavorir la mobilitat ciclista a les ciutats.

Es busquen doncs, iniciatives realitzades per associacions, entitats, empreses, persones autònomes o col·lectius que treballen a la Metròpolis Barcelona, que apostin pel canvi d’hàbits a favor de la mobilitat en bicicleta, i que tinguin en compte l’impacte social i ambiental del seu projecte. Es valorarà positivament la inter cooperació, el treball amb col·lectius en risc d’exclusió social, la integració de la infància i la joventut en l’aprenentatge i la utilització de la bicicleta, l’enfocament amb perspectiva de gènere i l’aplicació de les noves tecnologies. Es premiarà el caràcter original de les activitats, que aquestes puguin perdurar en el temps, i que serveixin d’exemple i puguin ser replicables en altres projectes.

A part del reconeixement a la bona feina feta, cada projecte guanyador obtindrà un premi econòmic de 3.000 euros.

Aquest premi, s’haurà de destinar íntegrament a les activitats presentades a la candidatura guanyadora o altres activitats d’impuls a la promoció de la bicicleta. A més a més, es podran concedir mencions honorífiques (sense premi econòmic) a les candidatures que no guanyin, però que el jurat consideri d’un interès especial.

Les activitats que es presentin a la convocatòria dels premis Bicimpuls 2023 han de complir amb els següents requisits:

Hauran de dur-se a terme per associacions, entitats, empreses, autònoms o grups de persones, legalment constituïdes en el moment de l’atorgament.ç

Hauran d’aplicar-se, totalment o parcialment, en els municipis de l’AMB i estar adreçades a ciutadans o residents d’aquest àmbit.Les activitats presentades hauran d’estar en funcionament en el moment de presentar-se la candidatura.

Una mateixa activitat no podrà presentar-se en més d’una de les categories dels premis.

Una activitat premiada a convocatòries anteriors dels premis BICIMPULS no podrà ser presentada de nou en aquesta convocatòria.La presentació d’una candidatura als premis no és incompatible amb la participació en altres convocatòries de premis, subvencions o reconeixements d’altres administracions o entitats.

No podrà participar en els premis cap empleat de MOVEMENT, ni l’AMB ni cap Ajuntament o administració present a l’àmbit metropolità, ni les agències de màrqueting, publicitat o altres proveïdors implicats en l’organització del premis.

Consulteu el reglament i les bases d’aquesta convocatòria en el següent enllaç.

Per presentar la vostre candidatura empleneu i adjunteu tota la documentació requerida mitjançant aquest formulari.

El termini de presentació de les candidatures començarà el 4 de desembre de 2023 a les 00:00 hores i finalitzarà el 14 de gener de 2024 a les 24:00 hores.

Notícies relacionades