S’activa una nova campanya de seguretat viària per als vehicles de mobilitat personal

03/05/2021 - 13:22

Seguretat i Prevenció. La campanya estarà activa des d’avui i fins diumenge a totes les vies de la ciutat.

A la campanya de l’any 2020, que va tenir lloc del 6 al 12 de juliol, es van formular un total de 508 denúncies.

Els vehicles de mobilitat personal (VMP), com els patinets o les plataformes de dues rodes, s’han convertit en un mitjà de desplaçament habitual i cal garantir-ne l’encaix en la mobilitat de la ciutat.

És per això que la Guàrdia Urbana engega diverses campanyes de seguretat viària relacionades amb aquest tipus de vehicles, com és el dispositiu addicional per controlar l’ús i la circulació correcta dels VMP, que comença avui i durarà fins diumenge.

L’objectiu general de la campanya és reduir la sinistralitat, tant el nombre de sinistres com el de víctimes, així com la gravetat de les lesions ocasionades. Per fer-ho, es controlarà, d’una banda, el correcte ús i circulació dels vehicles de mobilitat personal i, de l’altra, les obligacions de les persones conductores d’altres tipus de vehicles de motor envers els conductors dels VMP.

El dispositiu del cos policial s’ha reforçat amb accions informatives, com panells informatius a la xarxa viària, per conscienciar els usuaris i usuàries d’aquests vehicles de la necessitat de respectar les normes.

Per on poden circular els vehicles de mobilitat personal?

Els vehicles de mobilitat personal no poden superar, en cap cas, els 25 km/h, i els àmbits en què poden circular són els següents:

  • Carrers de plataforma única.
  • Carrils bici a la vorera, a un màxim de 10 km/h.
  • Carrils bici a la calçada, a un màxim de 25 km/h, amb l’obligació de reduir la velocitat als passos de vianants.
  • Calçada dels carrers 30, a un màxim de 25 km/h.
  • Parcs, a un màxim de 10 km/h i respectant la prioritat dels vianants.

Per on no poden circular els vehicles de mobilitat personal?

  • Per voreres ni altres zones de vianants.
  • Per travessies, túnels urbans, vies interurbanes, autopistes ni autovies que passen per dins de la ciutat.

Aquesta campanya s’afegeix a les actuacions del cos policial, en el marc del Pla local de seguretat viària 2019-2022, per reduir la sinistralitat i el nombre de víctimes mortals i ferits greus.