S’allarga la caducitat dels títols de transport del 2023 fins al 29 de febrer de 2024

L’objectiu és donar més marge d’adaptació a les persones usuàries en la transició cap als títols de la T-mobilitat.

La targeta T-Mobilitat de plàstic
04/12/2023 - 10:03 h - Mobilitat i transports Ecologia Urbana

La caducitat dels títols comprats el 2023, fixada inicialment el 15 de gener de 2024, s’amplia un mes i mig addicional: fins al 29 de febrer de 2024.

Així ho ha establert l’Autoritat del Transport Metropolità com a resposta als canvis significatius que s’estan implementant en el sistema de bitllets perquè la ciutadania disposi d’un temps addicional per adaptar-se a la transició dels títols de transport integrats amb banda magnètica a la T-mobilitat, recarregable i sense contacte.

Aquesta modificació de la caducitat és aplicable als títols de transport integrats de l’ATM de Barcelona i a la targeta T-4. Per la seva banda, les targetes T-16 i T-verda mantenen la seva pròpia caducitat.

Font: ATM

Notícies relacionades