S'amplia l’estacionament regulat de la Zona 19 a Sant Martí

13/09/2021 - 10:00

Mobilitat i transports. S’inicien els treballs de senyalització per a l’ampliació de l’estacionament regulat als barris de Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou.

El 4 d’octubre serà el primer dia d’activació de les noves places corresponents a aquesta ampliació de la Zona 19, que afecta els barris de Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou.

Avui,13 de setembre, s’inicien els treballs de senyalització per a la implementació de l’ampliació de l’estacionament regulat del districte de Sant Martí, que afecta als barris de Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou, i que serviran per incorporar aquests carrers a la zona de residents d’AREA denominada Zona 19.

Amb aquesta actuació, es regularà l’aparcament a la calçada entre els límits dels carrers Selva de Mar, Llull, avinguda Diagonal, plaça del Llevant, passeig del Taulat, Josep Pla i avinguda Litoral, per tal que el veïnat tinguin prioritat a l’hora d’aparcar, i formaran part de l’actual Zona 19.

Està previst que els treballs de senyalització durin fins a l’1 d’octubre i que el 4 d’octubre sigui el primer dia d’activació de les noves places de la Zona 19.

Les places que es regulen amb aquesta ampliació són 157 noves places verdes (identificades amb pintura verda).

Això significa que, amb l’objectiu de prioritzar l’estacionament de les persones residents, els vehicles dels no residents a la Zona 19 només podran estacionar un màxim de dues hores dins de l’horari de regulació que indiqui el senyal vertical corresponent i amb la tarifa d’area Verda que correspongui a l’etiqueta mediambiental del vehicle.

A més, també està previst crear 10 noves places d’area Motos i 6 noves places d’area DUM.

Informació als residents

Totes les persones residents d’aquesta ampliació que siguin titulars d’un vehicle enregistrat al seu domicili podran gaudir de la possibilitat d’aparcar a les places Verdes de la Zona 19, així identificades en el senyal vertical corresponent, amb la tarifa de Resident que correspongui a l’etiqueta mediambiental del seu vehicle.

Al llarg de la segona quinzena de setembre rebran als seus domicilis una carta informativa sobre la seva zona de resident i un fulletó informatiu sobre l’ús de l’estacionament com a resident, però no caldrà que facin cap gestió addicional.

En el cas dels nous residents empadronats dins dels límits d’aquesta ampliació i que tinguin dret a estacionar a l’AREA amb tarifa de resident, poden sol·licitar els seus drets d’estacionament de resident a l’Oficina Virtual de l’Ajuntament de Barcelona, trucant al 010 o, mitjançant la sol·licitud de cita prèvia, als Punts d’Atenció Ciutadana B:SM.

Obtenció dels tiquets

Per obtenir els tiquets d’estacionament a la calçada com a resident, es recomana que les persones usuàries utilitzin l’aplicació mòbil gratuïta ONaparcar residents.

Amb aquesta aplicació es poden obtenir tiquets des d’un dia i, com a màxim, fins a final d’any. En ser un tiquet digital, pot ser comprovat de forma segura i en temps real pel dispositiu del vigilant i, per tant, no és necessari la utilització de parquímetre ni col·locar cap distintiu ni tiquet en paper al vehicle. Així i tot, si és necessari, es pot imprimir un rebut del pagament efectuat.

D’altra banda, per obtenir els tiquets d’estacionament a la calçada com a no resident, es recomana que els usuaris utilitzin l’aplicació mòbil SMOU.

Aquesta aplicació permet pagar la rotació a les places Blaves i Verdes de forma digital, amb tiquet digital que permet ser comprovat de forma segura i en temps real pel dispositiu del vigilant i, per tant, no és necessari la utilització de parquímetre ni col·locar el tiquet al vehicle.

Més informació a la secció de Preguntes Freqüents del web d’AREA.