Urbanització del carrer d'Ascó fins al del Plom

Continuant amb la urbanització de la Marina del Prat Vermell, entre els mesos d'abril i setembre d'aquest 2024 es duen a terme les obres per renovar l'actual carrer del Ferro, entre Plom i Arnes, que un cop reurbanitzat s'afegirà al carrer d'Ascó. El carrer estarà tallat prop de la cruïlla amb el carrer del Plom i les naus de més a baix hi accediran des del carrer de l'Acer a través del d'Arnes i el tram en obres.

..
28/03/2024 - 13:01 h - Urbanisme i infraestructures Mupert / Sants-Montjuïc

En aquest àmbit s’han enderrocat ja diverses naus, afectades pel canvi de traçat o alineació del carrer, i s’hi ha construït la canalització de fred i calor centralitzat d’Ecoenergies. Ara es tracta d’urbanitzar de nou el carrer, que en aquest tram amb naus industrials tindrà una calçada de dos carrils i voreres a banda i banda (a diferència del tram següent del carrer d’Ascó, entre Arnes i Motors, al costat del Parc de les Tretze Roses, ja urbanitzat en plataforma única). Aquestes obres es duran a terme en dues fases, les dues amb el carrer en atzucac des del carrer d’Arnes.

Del 4 d’abril al 4 d’agost, les obres afecten el costat Besòs, deixant un carril de circulació i pas lliure per a vianants pel costat Llobregat del carrer, amb accés i sortida pel carrer de l’Acer a través del d’Arnes. S’hi soterren els serveis i el nou clavegueró, abans de pavimentar la vorera i la banda Besòs de la calçada. Les obres també ocupen la banda mar de la cruïlla del carrer del Ferro/Ascó amb el del Plom, on el pas de vianants es desvia cap a la banda muntanya.

Del 5 d’agost al 30 de setembre, les obres de soterrament de serveis i construcció de vorera i calçada es traslladen al costat Llobregat del carrer, deixant un carril de circulació i pas lliure per a vianants pel costat Besòs, igualment amb accés i sortida pel carrer de l’Acer a través del d’Arnes. Un cop reurbanitzat tot aquest tram de carrer amb la calçada de formigó, caldrà asfaltar-hi a sobre en dates encara per determinar.