Aprovat el projecte executiu del nou carril bici del passeig de Joan de Borbó

La Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat definitivament el projecte executiu per a implantar un nou carril bici al passeig de Joan de Borbó Comte de Barcelona, en el tram comprès entre els carrers de Ginebra i de l’Escar. Està previst que les obres s’iniciïn a principis d’any i que tinguin una durada de cinc mesos.

Carril bici a Barcelona
31/10/2023 - 12:48 h - Mobilitat i transports Districte Ciutat Vella

El projecte aprovat preveu la creació d’un nou carril bici bidireccional a la calçada, al costat de la vorera de la banda del port, amb una amplada de 3,5 metres i 0,5 metres adicionals on s’hi inclouran les peces separadores.

La nova infraestructura ciclista comptarà amb semaforització i senyalització específica i conviurà amb 2 parades de bus amb plataforma, on els ciclistes hauran de cedir la prioritat als vianants en el moment de la pujada i la baixada de l’autobús. El disseny d’aquestes plataformes és similar a les que ja existeixen en altres carrils bici de la ciutat.

El projecte també  inclou la millora dels passos de vianants, el canvi dels reguladors semafòrics existents, el desplaçament d’un punt de càrrega de motos elèctriques i d’una columna d’enllumenat així com els ajustos en la xarxa d’embornals.

Un cop finalitzin les obres, la configuració de la calçada passarà a ser la següent: la secció en sentit mar inclourà un carril bici bidireccional, un carril bus i un carril de circulació. En sentit ciutat, en el tram comprès entre el carrer de l’Escar i el carrer de Pepe Rubianes hi haurà un cordó de serveis, un carril bus i un carril de circulació; i en el tram situat entre el carrer de Pepe Rubianes i el carrer de Ginebra, un carril bus i dos carrils de circulació.

D’aquesta manera Barcelona passarà a sumar un nou tram d’infraestructura ciclista en aquest àmbit que, posteriorment, permetrà enllaçar la ciutat amb la façana marítima a través dels futurs carrils bici de la Via Laietana i del passeig de Picasso. El nou itinerari ciclista, inclòs en l’àmbit del port, s’afegirà als carrils bici ja existents en aquesta zona i que  estan situats al passeig de Colom, a l’avinguda del Marquès de l’Argentera, al passeig de Circumval·lació, al carrer del doctor Aiguader i al passeig Marítim.

Amb aquest nou eix es pretén alliberar el passeig més proper al port del pas d’aquest vehicles per evitar conflictes de convivència amb els vianants.

L’aposta s’emmarca en els objectius que fixa el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2024 i que determina la necessitat de fomentar la mobilitat a peu, en transport públic i en bicicleta.