Registre d’animals de companyia

Què has de saber?

Si tens un animal de companyia, l’has d’inscriure en el Registre censal d’animals de companyia i animals salvatges en captivitat.

És un tràmit obligatori que han de fer les persones propietàries de gossos, gats, fures i altres animals salvatges en captivitat.

MOLT IMPORTANT:

Prèviament a la inscripció en el Registre censal, és necessari que l’animal compleixi els requisits d’admissió, com estar identificat electrònicament amb un microxip homologat i haver obtingut el document sanitari que faciliten els veterinaris i veterinàries des del país d’origen del propietari o propietària de l’animal.

A més, als espais públics, els animals han de portar una placa identificadora adaptada al collar, on ha de constar el nom de l’animal i les dades de la persona responsable.

Cal actualitzar les dades censals quan l’animal canvia de domicili i donar-lo de baixa en cas de defunció.

En el cas de posseir un gos considerat potencialment perillós, cal obtenir addicionalment la llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos.

Quin propòsit compleix aquesta autorització?

És obligatori inscriure els animals de companyia en el Registre censal per fomentar-ne la tinença responsable i evitar les pèrdues i els abandonaments.

A més, és un tràmit important, ja que:

 • En cas de pèrdua o robatori s’agiliten els tràmits de recuperació de l’animal.
 • La devolució de l’animal perdut pot fer-la directament la persona que l’ha trobat.
 • El Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona podrà posar-se en contacte immediatament amb les persones propietàries dels animals perduts i identificats.

Quins requisits he de complir?

 1. Requisits de la persona propietària de l’animal
  • Estar identificat amb microxip o tatuatge.
  • Tenir un document d’identificació, lliurat pel veterinari o veterinària que implanta el microxip.
 2. Requisits de l’animal
  • Tenir 16 anys o més.
  • Estar inscrita en el padró municipal d’habitants.

Quin és el cost d’aquest tràmit?

La TAXA és de 38 euros, si no compleixes els requisits d’exempció de pagament.

Quina és la vigència d’aquest tràmit?

Aquest tràmit NO CADUCA.

Quins consells i suggeriments em poden ajudar?

 • Estaran exemptes del pagament de la taxa:
  • Les persones amb discapacitat visual que tinguin un gos pigall.
  • Les persones que tinguin la Targeta Rosa (modalitats gratuïta i reduïda).
  • Les persones que acreditin una renda familiar inferior al salari mínim interprofessional.
  • Les persones que acreditin que els animals estan identificats amb microxip.
 • D’acord amb els criteris d’exempció, es recomana identificar els animals amb un microxip per quedar exempts del pagament de la taxa.
 • Les persones exemptes del pagament de la taxa han de presentar igualment l’autoliquidació, encara que l’import que es pagui sigui de 0 euros.
 • És obligatori que registris la teva mascota dins del termini de tres mesos des del seu naixement o de trenta dies des de la data d’adquisició.
 • En cas que l’animal es perdi, cal comunicar-ho a l’Ajuntament abans de 48 hores. Si l’han sostret, a més, cal denunciar-ho a la policia.
 • En cas que es canviï de residència o es produeixi la defunció de l’animal, cal comunicar-ho a l’Ajuntament on estigui censat abans de trenta dies. Si el canvi de residència és en un altre municipi, cal censar-lo de nou.
 • També cal obtenir la llicencia per a la tinença de gossos potencialment perillosos. Els gossos de raça perillosa han de disposar d’assegurança de responsabilitat civil i llicència municipal, i en els espais públics han de portar corretja i morrió.
 • A l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la plaça de Sant Miquel hi ha servei d’atenció presencial en els idiomes següents: català, castellà, anglès, francès, àrab i urdú, i en llengua de signes. L’horari d’atenció és de dilluns a dissabte, de 8.30 a 20.00 h (excepte el mes d’agost, en què l’horari dels dissabtes és de 9.00 a 14.00 h).

Com es tramita?

Pots fer la inscripció d’animals en el Registre censal d’animals de companyia anant a l’oficina d’atenció ciutadana del teu municipi. No obstant això, l’obtenció del full d’autoliquidació de la taxa i l’inici del tràmit es pot fer de manera telemàtica (en línia i sense certificat digital), per telèfon o presencialment, de manera que el procediment varia.

Requisits comuns per a totes les modalitats

Documentació i informació necessària

 • Formulari d’inscripció en el Registre censal d’animals de companyia i animals salvatges en captivitat.
 • Comprovant del pagament de la taxa.
 • Fotocòpia del DNI, passaport o permís de residència de la persona propietària de l’animal.
 • Fotocòpia del document acreditatiu d’identificació de l’animal.
 • Any de naixement de l’animal.
 • Data en què el veterinari o veterinària va posar el microxip a l’animal (està indicada en el full d’identificació que lliura el veterinari o veterinària en el moment de posar el microxip).
 • Número de microxip (està en una etiqueta adhesiva a la cartilla sanitària de l’animal i en el full d’identificació que lliura el veterinari en el moment de posar el microxip).

 

 • Documentació necessària en cas que la sol·licitud la faci una persona autoritzada
  • Autorització signada per la persona propietària.
  • DNI, passaport o permís de residència de la persona autoritzada.

 

 • Documentació necessària per a les persones que tenen dret a exempció en el pagament de la taxa (segons procedeixi)
  • Fotocòpia de l’acreditació del microxip o bé fotocòpia de la cartilla, amb les dades de l’animal i de la persona propietària.
  • Dades de l’animal: nom, raça, sexe, data de naixement i codi de microxip.
  • Dades de la persona propietària: nom, cognoms, DNI, adreça electrònica i telèfons.

 

 • En funció del cas:
  • Fotocòpia de l’acreditació de la disminució visual.
  • Fotocòpia de la Targeta Rosa.
  • Fotocòpia de l’acreditació de la renda familiar inferior al salari mínim interprofessional.

Passos necessaris per a la seva tramitació

 • Una vegada recopilada la documentació, efectua el pagament de la taxa associada (si no estàs exempt o exempta del pagament).
 • Sol·licita cita prèviament en el portal de cites amb l’Ajuntament de Barcelona.
 • Adreça’t al lloc indicat i lliura-hi la documentació requerida, la inscripció es fa en el mateix moment. El dia de la cita, adreça’t al lloc indicat en la cita prèvia i presenta l’exemplar per a l’Ajuntament del full d’autoliquidació i la documentació requerida per donar d’alta el teu animal de companyia.

 

Passos necessaris per a la tramitació telemàtica

Una vegada recopilada la documentació, emplena el formulari. Has d’accedir al formulari de sol·licitud, emplenar-lo, confirmar les dades i imprimir-lo (el formulari està disponible en català i castellà).

 

Passos necessaris per a la tramitació telefònica

Una vegada recopilada la documentació, truca, facilita les dades.

Si truques des de la ciutat de Barcelona, ho has de fer al 010. En la mateixa trucada, has de facilitar les dades de la persona titular i les de l’animal.

L’atenció telefònica està disponible en anglès, francès, català i castellà.

Passos necessaris per a la tramitació presencial

Una vegada recopilada la documentació i després d’haver sol·licitat cita prèvia en el portal de cites amb l’Ajuntament de Barcelona, adreça’t a l’oficina d’atenció ciutadana que hagis triat:

Vols saber-ne més?

Quins altres tràmits vinculats importants cal que conegui?

En cas de tenir un animal considerat potencialment perillós, a més d’inscriure'l en el Registre censal d’animals de companyia, cal obtenir:

AVÍS IMPORTANT

Els procediments tendeixen a canviar amb freqüència. Per tant, només és aplicable el que preveu la normativa vigent en el moment de realitzar el procediment en qüestió.