El nou Pla de mobilitat urbana posa al centre els vianants

El Ple del Consell Municipal ha donat llum verda el Pla de mobilitat urbana (PMU) 2024, el full de ruta en matèria de mobilitat a la ciutat, que té com a objectiu aconseguir una Barcelona més sostenible, segura, equitativa i saludable. El document incorpora totalment o parcialment el 84% de les al·legacions presentades per diverses entitats de la ciutat durant el procés de revisió del document, iniciat l’any passat.

..
17/10/2022 - 18:22 h - Mobilitat i transports Ajuntament de Barcelona

En concret, el PMU ha introduït canvis i millores que responen a 374 de les 444 demandes rebudes, un 84% del total. D’altra banda, s’han desestimat 70 propostes (16%) perquè no eren compatibles amb els objectius estratègics del pla o bé perquè en superaven l’abast o l’àmbit de competències.

El document ja va obtenir els informes favorables de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i de la Generalitat de Catalunya.

El pla inclou un total de 62 línies d’actuació i més de 300 mesures i té l’objectiu d’aconseguir que el 2024 un 81,52% dels desplaçaments es facin a peu, en transport públic o en bicicleta.

S’ha escoltat totes les veus

Durant el procés de revisió del pla s’han introduït modificacions per incorporar-hi les diferents sensibilitats manifestades. Els canvis principals fan referència a la mobilitat de les modalitats següents:

  • A peu: enfortiment dels objectius de reducció de la sinistralitat, més èmfasi en la mobilitat quotidiana en clau de gènere i millores de la semaforització específica per a vianants, sobretot, a les vies on tenen un ús prioritari.
  • En transport públic: reforç de la col·laboració amb altres administracions per impulsar infraestructures de connexió per millorar el transport públic supramunicipal, millores en serveis de transport públic complementaris i als traçats de la xarxa de bus urbà i definició de nous objectius d’accessibilitat de les parades de transport públic.
  • En bicicleta i vehicles de mobilitat personal: millora de la semaforització específica per a ciclistes, impuls de la mobilitat compartida amb visió metropolitana, més articulació de la xarxa pedalable de Barcelona amb la xarxa d’itineraris supramunicipals i millora de la gestió de l’oferta d’aparcaments segurs.
  • En vehicle privat: finalització de la implementació de la zona de baixes emissions (ZBE) i de la “Ciutat 30” i millores en les mesures relacionades amb l’aparcament per propiciar el canvi modal cap al transport públic.

A més, el document revisat inclou mesures relacionades amb la smart mobility, com potenciar els mecanismes de promoció dels vehicles compartits i millorar qüestions relatives a la gestió de dades, així com en l’àmbit de la distribució urbana de mercaderies.

Garantir la mobilitat del futur

El PMU és el full de ruta que vol garantir el dret universal a la mobilitat a la ciutat, orientat cap a formes sostenibles i saludables de transport com els desplaçaments a peu, amb transport públic, en bicicleta o VMP o amb vehicles nets.

El pla actua en cinc grans àmbits: mobilitat segura, mobilitat sostenible, mobilitat saludable, mobilitat equitativa i mobilitat intel·ligent, a través de 62 línies d’actuació i més de 300 mesures específiques.

Per aconseguir una mobilitat més segura i sostenible es pretén incrementar la quota dels desplaçaments a peu en un 7,5%, la de transport públic en un 15,7% i la de la bicicleta en un 129,4%. A la vegada també es volen reduir els desplaçaments en vehicle privat en un 25,6% en relació amb el 2018. D’aquesta manera, s’aconseguiria que un 81,52% dels desplaçaments es facin a peu, en transport públic o en bicicleta.

Consulteu el document complet en aquest enllaç: https://www.barcelona.cat/mobilitat/sites/default/files/documentacio/pmu_bcn_2024_per_ceuim_20201214_compressed.pdf

Notícies relacionades