Continuen les obres de la Via Laietana per fer-la més sostenible, verda i amable

Diumenge 18 de juny es produirà un tall total de circulació de vehicles de la Via Laietana, entre la pl. d’Urquinaona i la pl. d’Antoni Maura, per a l’execució de treballs a la calçada.

Render de la reforma de la via Laietana: nous espais de passeig i més arbrat a la cruïlla amb el carrer Jonqueres.
16/06/2023 - 12:00 h - Superilla Barcelona Ajuntament de Barcelona

DIUMENGE 18 JUNY

De 9 a 21 hores s’executaran els treballs de pintat de la calçada, per tal d’habilitar la configuració de carrils definitiva.

Els passos de vianants es veuran afectats, puntualment, durant el temps que els treballs s’executin en aquell àmbit. En tot moment es disposaran de passos alternatius, protegits i senyalitzats.

Autobusos:

 • En sentit ascedent mantindran el desviament actual.
 • En sentit descendent. No podran circular per la Via Laietana i seran desviats pel c. de Trafalgar, pg. de Lluís Companys, pg. de Picasso i l’av. Marquès de l’Argentera. Queden afectades les línies 47, V15, V17, N8 i N28.
 • El bus de barri 120 manté les seves parades a la Via Laietana.

Vehicles privats: Tall total de circulació

 • En sentit ascendent només podran arribar fins la pl. d’Antoni Maura el bus de barri 120 i els vehicles d’emergències. Abans d’arribar a la pl. d’Antoni Maura, també es permetrà l’accés a l’hotel de Via Laietana 30.
 • En sentit descendent només es permetrà l’accés a vehicles d’emergències.
 • La sortida del carrer de Joaquim Pou es farà per l’av. de la Catedral
 • El carrer de Sant Pere Més Baix quedarà tallat a l’altura del c. del General Álvarez de Castro, que canviarà de sentit de circulació perquè els vehicles surtin per l’av. de Francesc Cambó i la pl. d’Antoni Maura.

L’accés al c. de Sant Pere Més Alt des de la Via Laietana es manté tallat. L’accés al carrer es farà a partir dels carrers d’Ortigosa i d’Amadeu Vives. La sortida del carrer es farà pel c. de Méndez Núñez.

També, a causa dels treballs al c. de Jonqueres, es manté en doble sentit el c. d’Ortigosa.
L’accés al gual del c. Jonqueres, 16, així com als serveis d’emergències i serveis queda garantit.

Es mantindran les zones de càrrega i descàrrega existents.

No es permetrà l’accés als guals situats a la Via Laietana, entre la pl. d’Urquinaona i la pl. d’Antoni Maura. La resta de dies l’accés als aparcaments es podrà fer de manera habitual.

A Partir de l’11 d’abril el carrer Junqueres queda tallat i el carrer d’Ortigosa s’habilitat en doble sentit de circulació.

El 7 de maig es realitzarà un canvi en la implantació de les obres que implicarà algunes restriccions a la circulació de vehicles.

Durant el mes de maig
Tram entre la pl. d’Uquinaona i el c. de Julià Portet i el c. de Jonqueres:

Àmbit d’obres a partir del 7 de maig:
Via Laietana en el tram comprès entre la pl. d’Urquinaona i el c. de Jonqueres, banda Besòs, i entre el carrer Comtal i el carrer Julià Portet , banda Llobregat, i el carrer de Jonqueres. Veure plànol.

Els treballs que s’hi realitzaran són:

A la Via Laietana, en el tram entre la pl. d’Urquinaona i elcarrer de Ramon Mas, banda Besòs:

 • Execució del prisma de la xarxa de telecomunicacions municipal.
 • Execució del drenatge superficial. (embornals i connexions)
 • Afectacions dels serveis existents
 • Pavimentació

A la Via Laietana, en el tram entre el carrer Comtal i Julià Portet, banda Llobregat (a partir del 7 de maig):

 • Rehabilitació del col·lector de clavegueram.
 • Col·locació de vorada i rigola
 • Execució del prisma de la xarxa de telecomunicacions municipal
 • Execució del drenatge superficial (emboranls i connexions)
 • Afectacions de serveis existents

Al carrer de Jonqueres:

 • Pvimentació
 • Plantació de l’arbrat

Tram entre el c. de Julià Portet i la pl. d’Antoni Maura
Àmbit d’obres:

Via Laietana en el tram comprès entre el c. Julià Portet banda Llobregat i Besòs, puntualment. i la pl. d’Antoni Maura, ambdues bandes. Vegeu plànol: 

Treballs a realitzar:

A la Via Laietana, entre els carrers de Julià Portet i la plaça d’Antoni Maura, banda Llobregat:

 • Pavimentació
 • Finalització de la canalització o connexió dels serveis existents

A la Via Laietana i entre els carrers de i  la plaça d’Antoni Maura banda Besòs:.

 • Instal·lació d’enllumenat

A la plaça d’Antoni Maura, banda Besòs:

 • Finalització de canalitzacions
 • Pavimentació de la part per a vinanats de la plaça

A la plaça d’Antoni Maura, banda Llobregat:

 • Intervenció arqueològica a la Domus romana
 • Demolició de paviment i excavació de la rasa
 • Execuació de guals i encintats de vorera

NOVA MOBILITAT DE VEHICLES A LA PLAÇA D’ANTONI MAURA DES DEL 13 DE NOVEMBRE

La circulació de vehicles per la Via Laietana, en sentit muntanya, està restringida a l’accés als aparcaments, al veïnat, i als serveis (emergències, càrrega i descàrrega, neteja…).

 • Des del dia 13 de novembre no es pot donar la volta a la plaça d’Antoni Maura, doncs no existeix la rotonda que hi havia fins ara.
 • No poden circular autocars doncs no podran donar la volta a la plaça.
 • Per accedir a l’aparcament de l’Av. de la catedral s’ha de circular per Via Laietana, en sentit mar. Circulant en sentit muntanya únicament es podrà accedir a l’aparcament de la plaça Francesc Cambó.

Informació destacada per als vianants

A la Via Laietana i al carrer de Jonqueres s’habiliten passos  per als vianants protegits i senyalitzats en els àmbits de treball.

Els busos de les línies 47, V15, V17, N8 i N28, en senti muntanya, mantenen el desviament per l’av. Marquès de l’Argentera, pg. de Picasso, pg. de Lluís Companys i rda. Sant Pere.

Aquestes línies, en sentit mar, mantenen el seu recorregut habitual.

El bus de barri 120 manté les seves parades a la Via Laietana.

En sentit muntanya, la circulació de vehicles entre la pl. d’Antoni Maura i pl. d’Urquinaona està tallada.

Des de la pl. Idrissa Diallo – Correus només pot accedir el veïnat, serveis i usuaris d’aparcament.
En sentit mar, es manté un carril bus i un carril per a vehicles privats.

Els vehicles que circulen per la Via Laietana i arriben a la pl. d’Antoni Maura:
En sentit muntanya, únicament poden girar cap a l’av. Francesc Cambó ( ). A partir del 7 de maig, aquest desviment es modifica lleument.
En sentit mar, poden continuar recte per la Via Laietana, girar cap a l’av. Francesc Cambó des del carril esquerre de la calçada central, o bé, accedir a l’av. de la Catedral.

L’accés al c. de Sant Pere Més Alt des de la Via Laietana es manté tallat ( ). L’accés al carrer es farà a partir dels carrers d’Ortigosa i d’Amadeu Vives. La sortida del carrer es farà pel c. de Méndez Núñez.
També, a causa dels treballs al c. de Jonqueres, es manté en doble sentit el c. d’Ortigosa ( ). L’accés al gual del c. Jonqueres, 16, així com als serveis d’emergències i serveis queda garantit.

Es mantindran les zones de càrrega i descàrrega existents.
L’accés als aparcaments es podrà fer de manera habitual.

Des del 21 de novembre, l’accés al c. de Ramon Mas queda tallat i l’accés al Palau de la Música es fa des del c. de Sant Pere Més Alt i el c. del Palau de la Música.

La reurbanització del tram entre Urquinaona i Antoni Maura preveu la ampliació de les voreres fins a 4,05 metres i la creació de més espais de passeig. Una nova plaça a Antoni Maura connectarà la catedral amb el Mercat de Santa Caterina. També es renovarà la cruïlla del carrer de Jonqueres i es crearà un nou pas per a vianants. A més, s’hi plantaran més arbres, per incrementar el verd urbà, i es millorarà la pavimentació i la il·luminació de la zona.

La reforma de la via Laietana està basada en el pla Superilla Barcelona, que deixa enrere el model de mobilitat privada aplicat fins ara i posa al centre la mobilitat sostenible.

Aquest model de transformació urbana dona més espai als vianants, les bicicletes i el transport públic. L’objectiu és aconseguir un eix més accessible i segur i amb més espais d’ús públic, per connectar millor els barris a banda i banda de la via, afavorir el comerç local i reduir el soroll i la contaminació a la zona.

Afectacions de la mobilitat durant les obres

Consulteu les afectacions al butlletí adjunt del mes en curs.

Pel que fa al comerç, les botigues i els mercats es mantindran oberts durant les obres, i s’anirà informant sobre la ubicació de les zones de càrrega i descàrrega.

No hi haurà afectacions significatives pel que fa a les sortides de metro ni a les places reservades a persones amb mobilitat reduïda i dels hotels. Les parades de taxi situades a la plaça d’Antoni Maura es mantindran fins que comencin les obres; aleshores es traslladaran definitivament al carrer de Joaquim Pou.

Accions informatives

Des del 8 de febrer un equip d’informadors i informadores treballa a la zona per comunicar les afectacions als comerços i el veïnat. Es distribuirà un fullet informatiu i una carta informativa a les porteries de la via Laietana i els entorns.

A més, l’evolució de l’obra es podrà seguir per correu electrònic a través del butlletí periòdic d’informació del Districte, i des del mòbil pel canal de Telegram de Ciutat Vella. 

Un cop s’acabin les obres de la primera fase, començaran les actuacions al segon tram, entre la plaça d’Antoni Maura i la plaça d’Idrissa Diallo.

La transformació de la via Laietana tindrà un pressupost total de 32,9 milions d’euros.