Mobilitat segura

Transformem la ciutat en un espai més segur. Saltar-te la normativa comporta sancions i posa en perill la convivència.

Moure’s per la ciutat és un dret de tothom. I fer-ho amb seguretat també. És per això que si coneixem i seguim la normativa podrem aconseguir fer en una ciutat més amable i segura.

Més del 90 % dels ferits greus en accidents de trànsit formen part dels col·lectius més vulnerables: motoristes, vianants, ciclistes i persones conductores de patinets elèctrics. 

El nostre objectiu per al 2050 és la Visió 0: zero víctimes mortals i zero ferits greus amb seqüeles per a tota la vida.

Per això es treballa per actuar sobre tots els factors que intervenen en la seguretat viària i per donar a conèixer la normativa dels diversos mitjans de desplaçament.

Informa’t de la normativa i ajuda’ns a fer uns desplaçaments més segurs per a nosaltres mateixos i per a tota la ciutadania.

Normativa per a cada mitjà de transport

En cotxe, furgoneta o camió

 • Adequa la velocitat a la via i respecta els límits de velocitat. Recordem que més de la meitat de carrers de la ciutat tenen un màxim de velocitat 30km/h.
 • Senyalitza sempre els canvis de carril i comprova els punts morts de visibilitat abans de realitzar girs.
 • Has d’anar alerta especialment amb les motos, els vehicles més vulnerables amb qui  comparteixes espai i velocitat.
 • No ocupis els espais de vianants i tingués màxima precaució en sortit o entrar als llocs d’estacionament.
 • Està prohibit envair els carrils bici i el carril bus. No t'aturis en doble filera, ni als carrils bici ni els carrils bus.
 • No pots realitzar maniobres d’assetjament que, en no respectar les distàncies de seguretat, en fer llums o fer ús de clàxon, constitueixin un intent de modificar la trajectòria o marxa dins del carril o impliquin un risc per a la seguretat de les persones conductores de bicicletes i vehicles de mobilitat personal. 
 • Has de mantenir, circulant per darrera, una distància de seguretat respecte de la bicicleta de, com a mínim, 3 metres.
 • Quan els avancis ho has de fer ocupant l’altre carril de circulació contigu en el mateix sentit de la marxa i respectant una distància de seguretat lateral mínima d’1,5 metres.
 • En els carrers d’un sol carril no es pot avançar a la bicicleta ni al vehicle de mobilitat personal.
 • No pots circular, parar ni estacionar als carrils bici, vies ciclistes i zones de reserva d’estacionament de bicicletes.
 • Has de tenir en compte que la circulació pel carril bici dóna prioritat de pas a les bicicletes respecte als vehicles a motor i també quan els vehicles a motor realitzin, a les calçades, maniobres de gir a dreta i esquerra i tallin el sentit de la marxa a les bicicletes o vehicles de mobilitat personal. En algunes interseccions, la catifa vermella marca aquesta preferència de pas.

En moto

 • Adequa la velocitat a la via i respecta els límits de velocitat. Recordem que més de la meitat de carrers de la ciutat tenen un màxim de velocitat 30km/h.
 • Ves amb compte amb els girs i els canvis de carrils, senyalitzant sempre les maniobres i sense fer ziga zaga entre els vehicles.
 • Porta sempre el casc cordat, homologat i de la mida adequada, i proteccions addicionals.
 • Evita les distraccions. No miris el mòbil ni manipulis altres dispositius electrònics mentre condueixes.
 • Estaciona a les places habilitades a la calçada i als aparcaments subterranis. Quan no hi hagi la possibilitat d’aparcar a la calçada i sempre que no hi hagi una senyalització específica que ho prohibeixi, pots aparcar a la vorera:
  • Si la vorera fa entre 3 i 6 metres d’amplada, es pot aparcar en paral·lel a la vorera (a un mínim de 0,5 metres del límit de la vorada) i entre els escocells, sense entorpir el pas de sortides de pàrquings, papereres, contenidors i a un mínim de 2 metres dels passos de vianants i les parades d’autobús. I deixant 3 metres lliures de pas per als vianants.
  • Si la vorera fa més de 6 metres, es pot aparcar en semibateria, sempre que hi hagi més de 3 metres lliures de pas.
 • No circulis mai per les voreres. Està prohibit accedir a voreres, andanes i passeigs amb la moto en marxa. L’accés s’ha de realitzar amb el motor parat i sense ocupar el seient. Únicament es podrà utilitzar la força del motor per salvar els desnivells de la vorera, sense accedir pels passos de vianants.
 • Està prohibit envair els carrils bici i el carril bus.
 • No pots realitzar maniobres d’assetjament que, en no respectar les distàncies de seguretat, en fer llums o fer ús de clàxon, constitueixin un intent de modificar la trajectòria o marxa dins del carril o impliquin un risc per a la seva seguretat.
 • Has de mantenir, circulant per darrera, una distància de seguretat respecte de la bicicleta de, com a mínim, 3 metres.
 • Quan avancis un ciclista ho has de fer ocupant l’altre carril de circulació contigu en el mateix sentit de la marxa i respectant una distància de seguretat lateral mínima d’1,5 metres.
 • En els carrers d’un sol carril no es pot avançar-los.
 • No pots circular, parar ni estacionar als carrils bici, vies ciclistes i zones de reserva d’estacionament de bicicletes.
 • Has de tenir en compte que la circulació pel carril bici dóna prioritat de pas a les bicicletes respecte als vehicles a motor i també quan els vehicles a motor realitzin, a les calçades, maniobres de gir a dreta i esquerra i tallin el sentit de la marxa a les persones que van amb bicicleta o vehicle de mobilitat personal. En algunes interseccions, la catifa vermella marca aquesta preferència de pas.

Més informació

En patinet elèctric

No pots, en cap cas, circular ni per les voreres ni per altres zones de vianants. Les vies per on sí que et pots desplaçar són les següents:

 • Carril bici a la calçada, a un màxim de 25 km/h, amb obligació de reduir la velocitat als passos de vianants.
 • Carril bici a la vorera, a un màxim de 10 km/h.
 • Carrers de plataforma única, a un màxim de 20 km/h, i zones de vianants, a un màxim de 10 km/h, només si s’hi permet específicament el pas de vehicles.
 • Calçada zona 30 a un màxim de 25 km/h.
 • Parcs, a un màxim de 10 km/h.
 • Maniobra de forma segura, sense fer accions que pugui posar en risc la seguretat de les persones, incloses les dels altres vehicles que circulin per la mateixa via.
 • Es recomana l’ús del casc. L’edat mínima permesa per conduir un vehicle de mobilitat personal és de 16 anys.
 • Evita les distraccions. No miris el mòbil ni manipulis altres dispositius electrònics mentre condueixes.
 • Has de reduir la velocitat i extremar les precaucions quan travessis un pas de vianants per evitar situacions de conflicte.
 • No pots lligar el teu vehicle en arbres, semàfors, bancs i altres elements de mobiliari urbà quan es pugui veure afectada la seva funcionalitat o destinació; tampoc pots estacionar davant de zones de càrrega i descàrrega, en llocs reservats a altres usuaris, en serveis o zones d'estacionament prohibit, sortides d'emergència, hospitals, clíniques, ambulatoris o zones de servei de Bicing.

Més informació

En bicicleta

 • Fes cas dels semàfors i la senyalització i respecta els passos de vianants.
 • En els passos de vianants sense semàfors, cal que tinguis més precaució.
 • Incorpora els elements de seguretat (timbre, llums i reflectors si circules de nit). Es recomana l'ús del casc. I recorda que és obligatori per als menors de 16 anys.
 • Circula per les calçades, els carrils bici, per zones 30 o per les zones especialment habilitades. Només quan no n'hi hagi, podràs circular per les voreres si aquestes fan 5 metres o més i disposen de 3 metres d’espai lliure.
 • No carreguis objectes que puguin dificultar les maniobres o reduir la visió d’altres vehicles.
 • No facis servir el telèfon mòbil mentre condueixes ni circulis amb auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de so.
 • No pedalegis sense les mans al manillar ni circulis fent ziga-zaga o agafant-te a altres vehicles en marxa.
 • Estaciona la teva bicicleta preferentment als ancoratges o els aparcaments subterranis destinats a aquest vehicle.
 • Indica amb anterioritat les maniobres d'avançament o canvi de direcció i sempre que puguis estableix contacte visual amb les persones conductores de vehicles motoritzats.
 • Circula preferentment pels carrils més propers a les voreres. Pots ocupar-ne la part central per a més seguretat.
 • No circulis pel carril bus, si no està expressament permès i senyalitzat.
 • Quan circulis per zones de vianants respecta la seva prioritat, adequar la velocitat al seu pas i no fer cap maniobra que afecti negativament la seva seguretat. El vianant és el col·lectiu més vulnerable. 
 • Quan circulis per zones de vianants evita circular-hi a menys d'1 metre de les façanes i extrema l'atenció a vianants que puguin incorporar-se a la vorera des dels edificis. Si hi ha aglomeracions de vianants, baixa de la bicicleta i camina.
 • Només pots circular en ambdós sentits de la marxa en carrers de vianants, residencials de velocitat màxima 20 km/h, i quan tinguin plataforma única, excepte si hi ha senyalització específica que ho prohibeixi.
 • Redueix la velocitat quan travessis un pas de vianants per evitar situacions de conflicte.
 • Quan circulis per parcs públics, has de respectar la preferència del vianant, així com el patrimoni natural i el mobiliari urbà.

Més informació

Caminant

 • Fes-ho sempre per la vorera. 
 • Respecta els semàfors.
 • Creua sempre pels passos de vianants
 • En els passos de vianants sense semàfors, tingués més precaució.
 • Presta especial atenció als vehicles que giren en les interseccions.
 • No caminis ni t'aturis als carrils bici. I en travessar-los, fes-ho sempre per aquelles zones en les què s’especifica la teva prioritat.

Senyalització d'angles morts

De caràcter voluntari i urbà, la podran portar els vehicles de repartiment, distribució de mercaderies, autobusos urbans i escolars i camions pesants. L’objectiu és indicar a les altres persones de la via, especialment les més vulnerables, en zones urbanes, la importància de situar-se fora de les zones no visibles per a les persones conductores d’aquests vehicles.