Targeta sanitària individual (TSI)

Updated 01/2022

Document que identifica i acredita les persones com a usuàries del sistema sanitari públic (CatSalut a Catalunya)

Vocabulary
 • Què has de saber?
 • Com has de fer el tràmit?

És GRATUÏTA

Caduca el dia de la DATA indicada a la TARGETA

Es pot sol·licitar UNA VEGADA FORMALITZAT EL REGISTRE COMUNITARI O LA TIE

Es tramita de manera PRESENCIAL o TELEMÀTICA 

Què és?

És una targeta identificativa i que permet l’accés gratuït a:

 • Els centres i els serveis del sistema sanitari públic.
 • La prestació farmacèutica amb un preu bonificat pel CatSalut.

Què és important saber?

És individual, personal i intransferible, per la qual cosa cada membre de la família ha de tenir la seva pròpia targeta sanitària individual (TSI), amb independència de l’edat que tingui.

A Catalunya, per tant, amb la TSI totes les persones tenen garantida l’atenció sanitària si compleixen els requisits sol·licitats.

No obstant això, si no compleixes els requisits, hi ha països amb els quals es tenen convenis en termes de sanitat i altres prestacions. Aquesta casuística pot ser d’especial interès per a estudiants. En aquest cas, adreça’t a les oficines de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) perquè t’indiquin la teva condició.

També pots consultar la pàgina web del CatSalut (disponible en català i castellà) i el web oficial associat a l’obtenció de la targeta (disponible en anglès, català i castellà)

Per què és important fer-lo?

És important fer-lo perquè es necessita per anar al centre de salut o a l’hospital del sistema públic, i per poder disposar de la prestació farmacèutica subvencionada, independentment de si es té una assegurança privada. Com que és considerat un dels millors sistemes de salut pública del món, tenir-hi accés té més interès.

Per al teu dia a dia, és important disposar d’aquesta targeta, ja que, si emmalalteixes i has de demanar una baixa laboral, és el metge o metgessa del sistema públic l’única persona autoritzada per acreditar-la mitjançant un certificat mèdic

A qui va dirigit?

S’adreça a totes les persones donades d’alta al padró de la ciutat que tenen residència efectiva i autoritzada a Espanya i que disposen del dret a l’assistència sanitària. En alguns casos hauran de disposar del certificat de reconeixement del dret a l’assistència sanitària.

Qui l’ha de sol·licitar?

La presentació de la sol·licitud l’ha de fer el ciutadà o ciutadana personalment o mitjançant un o una representant amb l’acreditació deguda. No obstant això, s’ha de tenir en compte que la sol·licitud de la primera targeta sanitària individual ha d’estar signada per la persona que la sol·licita.

Quins requisits s’han de complir?
 • La TSI poden demanar-la les persones que compleixin algun dels requisits següents:
  • Tenir acreditada la condició de persona assegurada
  • Ser beneficiàries de l’accés a l’assistència sanitària de la Seguretat Social. S’obté mitjançant la sol·licitud de la condició i el reconeixement de la persona assegurada o beneficiària de l’assistència sanitària de la Seguretat Social
  • Ser estrangeres i no estar incloses en els dos grups anteriors, però reunir els requisits següents:
   • Estar empadronades a qualsevol municipi de Catalunya, per un període continuat d’almenys tres mesos, immediatament anterior a la presentació de la sol·licitud d’accés a l’assistència sanitària.
   • Acreditar que tenen uns ingressos inferiors a la renda mínima d’inserció, excepte en el cas de persones que es considerin en situació especial, les quals no ho han d’acreditar.
    • Es consideren persones en situació especial:
    • Dones embarassades
    • Altres
    • Víctimes de tràfic d’éssers humans
    • Sol·licitants de protecció internacional
    • Menors d’edat
¿Quin és l'organisme responsable del tràmit?

CatSalut (Generalitat de Catalunya - Govern de Catalunya)

Quins consells i suggeriments us poden ajudar?
 • Per sol·licitar la baixa i l’alta mèdica per absentar-te del teu treball per malaltia, cal que presentis la targeta sanitària individual al teu centre d’atenció primària (CAP).
 • És important que les dades que consten a la teva TSI siguin correctes. Per això, si quan reps la TSI per primera vegada veus algun error en les teves dades personals, ho has de comunicar.
 • Si tens consultes i estàs a Catalunya, pots trucar al telèfon 061 (CatSalut Respon). Si truques des de l’estranger, ho has de fer al 933 038 158, on també t’atendran en anglès.  
 • La targeta és individual, personal i intransferible, i cada membre de la família ha de tenir la seva TSI amb independència de l’edat que tingui.
 • Si vas a urgències, hi pots anar sense la TSI. Tanmateix, posteriorment s’haurà de presentar la targeta per evitar la facturació del servei a càrrec de l’usuari o usuària.
 • Malgrat que és un tràmit gratuït, tingues en compte que la reedició (duplicat) de la targeta té un cost associat de 10 euros.
Quins altres tràmits relacionats hauríeu de conèixer?

Com has de fer el tràmit?

Online
En persona

Les persones residents en Catalunya poden sol·licitar la primera targeta sanitària individual (TSI) sense desplaçar-se al centre d’atenció primària (CAP), però és necessari complir el requisit bàsic d’estar empadronat en un municipi de Catalunya per poder rebre la TSI física definitiva o el resguard de sol·licitud de la TSI. 

 

També, en la majoria dels casos, és necessari constar com a titulars o beneficiaris a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o la mutualitat corresponent (MUFACE, MUGEJU o ISFAS) en el cas d’espanyols o estrangers d’alta com a treballadors per compte d’altri o propi, pensionistes, perceptors de prestacions periòdiques de la Seguretat Social o situacions assimilades i els seus beneficiaris (menors d’edat, cònjuges, nounats). 

 

Quins passos has de seguir per sol·licitar la targeta sanitària individual? 

 

1
2
3
4
Dona’t d’alta al Padró municipal d’habitants de la ciutat de Barcelona

Per poder efectuar la sol·licitud de la targeta sanitària individual, has d’obtenir prèviament l’alta al padró municipal d’habitants de la ciutat.

Per conèixer el tràmit vinculat a l’obtenció de l’alta al padró, accedeix a la informació del tràmit en què es descriuen tots els detalls de com obtenir-lo. 

 

Següent
Emplena el formulari de sol·licitud en línia

Emplena el formulari de sol·licitud en línia.

És possible que no tinguis dret a disposar de la TSI. Per comprovar-ho, accedeix a la seu electrònica de la Seguretat Social o adreça’t a l’INSS per sol·licitar el document en què s’especifica la teva condició. 

 

Següent
Rep per correu electrònic el resguard provisional amb el codi d’identificació personal

L’enviament de la sol·licitud de la TSI comporta que autoritzes el Servei Català de la Salut a consultar les dades en altres administracions o entitats públiques a fi de resoldre la sol·licitud. 

I rebràs per correu electrònic un resguard provisional amb el codi d’identificació personal (CIP) assignat, que et permetrà accedir als centres i serveis del sistema sanitari públic. 

Següent
Rep la targeta sanitària individual

La targeta s’enviarà al teu domicili per correu ordinari en un termini d’entre dues i tres setmanes. 

El tràmit pots fer-lo tu o un o una representant amb l’acreditació deguda, de manera presencial, anant al CAP que et correspongui per domicili.

Recorda que si no saps quin és el CAP que et correspon, pots trucar al 061 o consultar l’apartat “Centres” del web de CatSalut.

Quins passos has de seguir per sol·licitar la targeta sanitària individual?

1
2
3
4
Fes l’alta al padró municipal d’habitants de la ciutat de Barcelona

Per poder efectuar la sol·licitud de la targeta sanitària individual, has d’obtenir prèviament.

Per conèixer el tràmit vinculat a l’obtenció de l’alta al padró, accedeix a la informació del tràmit en què es descriuen tots els detalls de com obtenir-lo.

Següent
Emplena el formulari de sol·licitud i recopila la documentació necessària

Has d’imprimir el formulari, emplenar-lo i signar-lo

És possible que no tinguis dret a disposar de la TSI. Per comprovar-ho, accedeix a la seu electrònica de la Seguretat Social o adreça’t a l’INSS per sol·licitar el document en què s’especifica la teva condició.

Si ho prefereixes, en lloc de descarregar el formulari, pots demanar-lo, emplenar-lo i signar-lo quan vagis directament al CAP, si hi vas personalment a tramitar la TSI.

A més, has de consultar i preparar la documentació que se’t demanarà en el CAP per efectuar el procés.

Documentació

Pots autoritzar el CatSalut perquè consulti en línia en altres administracions la teva informació, o bé portar els documents següents:

 • Formulari de sol·licitud emplenat i signat.
 • Documentació específica per a persones assegurades o beneficiàries de la Seguretat Social que tenen dret a totes les prestacions i cobertures públiques que ofereix el CatSalut
  • Document identificatiu (DNI, NIE o passaport).
  • Certificat d’empadronament amb data d’emissió inferior a tres mesos.
   • Hi ha ajuntaments que disposen de la consulta en línia, però si el teu ajuntament no ofereix aquest servei, has de portar l’original certificat.
  • Fotocòpia del document d’afiliació a la Seguretat Social (INSS), MUFACE, MUGEJU o ISFAS, en cas de ser-ne el o la titular.
 • Documentació específica per a persones estrangeres que no es poden acreditar com a assegurades o beneficiàries de la Seguretat Social
  • Document de l’INSS que justifiqui que no es té la condició d’assegurat o beneficiari de la Seguretat Social.
  • Document identificatiu (NIE o passaport).
  • Llibre de família o certificat de naixement, si cal.
  • Certificat o declaració jurada per acreditar que es tenen uns ingressos inferiors a la renda mínima d’inserció (no cal que les persones en situacions especials presentin aquests documents).
Següent
Adreça’t al CAP i lliura-hi la documentació

T’has d’adreçar al CAP que et correspongui per domicili i aportar-hi la documentació. Aquesta documentació es detalla en el tercer apartat del procés (“3. Emplena i signa el formulari de sol·licitud i recopila la documentació necessària > Documentació”).

Recorda que pots comprovar el centre al qual has d'anar consultant l’apartat “Centres” del web de CatSalut.

Següent
Rep la targeta sanitària individual

La targeta s’enviarà al teu domicili per correu ordinari en un termini d’entre dues i tres setmanes.